Календар

„Топлофикация - Сливен“ заобикаля закона, за да изгаря двойно повече отпадъци

„Топлофикация - Сливен“ заобикаля закона, за да изгаря двойно повече отпадъци „Топлофикация - Сливен“ получи разрешително да изгаря двойно повече отпадъци без Оценка на въздействието върху околната среда и съответно — без да докаже, че няма риск за здравето на хората в района.

При това — след като данните от измервателните пунктове редовно показват замърсяване на въздуха в района, а миналата година на площадката за съхранение избухна и пожар. Адвокатите на Екологично сдружение „За Земята“ обжалват решението.

Комплексното разрешително е издадено от Изпълнителната агенция по околна среда и „За Земята“— достъп до правосъдие внесе жалба[1] в законово предвидения срок, тъй като с действията си централата излага здравето на хората. Лесната запалимост на горивото буди тревога и за пожарната безопасност. В разрешителното е записано, че ще се приемат на година 19470 тона запалими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци —стр.61 от КР). Въпреки това ръководството на топлоелектроцентралата не предвижда допълнителни мерки в нито едно от двете направления. Напротив, за да избегне решение на РИОСВ - Стара Загора от 2016 г., което изисква от централата да направи оценка какви ще са последствията от изгаряне на отпадъци, желаните количества първо бяха намалени през 2018 г., а сега постепенно се покачват [2].

„Правно погледнато, увеличение на отпадъците, които централата ще изгаря, подлежи на нова преценка за необходимост от процедура по оценка на въздействието. На сайта на РИОСВ Стара Загора обаче не е публикувана информация, че подобна преценка е извършена, а това се изисква по закон.“ коментира Регина Стоилова от „За Земята“ — Достъп до правосъдие. Още по-притеснително е, че два дни след подаване на жалбата, на 14 юни 2019 г., Изпълнителна агенция по околна среда издаде предварително изпълнение, което позволява централата да увеличи ефективно количеството на изгаряните отпадъци въпреки обжалването.

„ТЕЦ Сливен увеличава двойно обема на използваното гориво и няма съмнение, че ще има негативно въздействие върху околната среда. Още при издаването на разрешителното от 2016 г. директорът на РИОСВ-Стара Загора поиска ОВОС. В момента случаят е идентичен и няма никакво съмнение, че оценката на замърсяването е
наложителна, за да бъде защитен интереса на живеещите в района хора.“, подчертава адвокат Стоилова.

Ръководството на „Топлофикация - Сливен” се възползва от страха, че хората от града ще останат на студено и продължава да прави опасни за здравето изменения в горивото без да предвижда допълнителни мерки за улавяне на замърсителите, специфични за изгарянето на отпадъци, каквито са диоксините например. Подобна политика се наблюдава и в други централи, които въвеждат изгарянето на отпадъчни продукти, защото е по-евтино — „Топлофикация — Перник“, „Брикел“, ТЕЦ „Бобов дол“ също следват примера, а Столичната община иска да строи цял инсинератор на площадката на ТЕЦ „София“.

„Порочна е практиката да се изгарят отпадъци в допотопни горивни инсталации, вместо да бъдат рециклирани. Удължава се агонията на централи, които трябва да намерят своя път към по-чисто производство, както и на цели градове, станали заложници на замърсяването.“, подчертава Данита Заричинова от “За Земята“. Тя припомня доклада „Тъмният облак над Европа“, според който работата на „Топлофикация - Сливен“ за 2015 година е довела до загубата на 3540 работни дни и над 37 мил. евро здравни разходи. Следователно замърсяването на околната среда има съвсем конкретни икономически и здравни резултати, които не трябва да бъдат пренебрегвани.

1. Жалба до министъра на околната среда и водите.
2. Интересно е да се отбележи промяната в мнението на РИОСВ Стара Загора през годините — през 2016 постановява да се направи оценка на въздействието за изгаряне на 38 тона дневно, а през 2019 г. замълчава за горене на двойно повече тонове. [3] В същото време, вероятно, за да заобиколи нуждата от процедура по оценка на въздействието, ТЕЦ Сливен намали отпадъците наполовина и през 2018 г. получи комплексно разрешително без да извършва оценка на въздействието.[4]
3. Решение на РИОСВ Стара Загора да се извърши ОВОС за изгаряне на 64,8 тона отпадъци на ден.
4. Решение на РИОСВ Стара Загора да не се извършва ОВОС за изгаряне на 38,4 тона отпадъци на ден.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1818 посещения

OFF

Последно качено » Новини