Календар

Пакетът за „зелено“ възстановяване на европейската икономика не е достатъчно амбициозен

Пакетът за „зелено“ възстановяване на европейската икономика не е достатъчно амбициозенЕС се стреми към устойчива и климатично неутрална икономика, но все още е далеч от целта

Пакетът за икономическо възстановяване на ЕС в размер на 750 милиарда евро, който беше представен от Европейската комисия, не е достатъчно амбициозен в частта си за опазване на околната среда. Макар че е замислен да подкрепи Зелената сделка, стремяща се да направи Съюза климатично неутрален до средата на века, пакетът, наречен Next Generation EU, оставя „отворена вратата“ за инвестиции към неустойчиво функциониращи бизнеси.

Сумата от 750 милиарда евро, 2/3 от които безвъзмездно отпуснати, е допълнителен ресурс към различните цели и програми на ЕС, с който средствата за възстановяване на икономиката реално достигат до 1,85 трлиона евро. Когато към тях се добавят одобрените вече за получаване заеми към ЕС в размер на 540 милиарда евро, общата сума за справяне с последиците от Covid-19 нараства до 2,4 трилиона евро.

„Обявеният пакет е част от усилията за превръщането на Зелената сделка в „двигател“ на икономическото възстановяване. За съжаление, половината от тази амбиция все още липсва“, коментира Естер Асин, директор на офиса на WWF за европейски политики. „По-конкретно, липсват ясни механизми, които да гарантират, че държавите членки няма да изразходват средствата в замърсяващи дейности като добив на изкопаеми горива или изграждане на нови увреждащи природата инфраструктурни проекти“.

Въпреки че Комисията посочва редица сектори, които са от решаващо значение за създаването на „зелени“ работни места – какъвто е секторът на възобновяемата енергия, тяхното финасиране остава под въпрос, а преки инвестиции в опазване на природата съвсем отсъстват. „Предложението има нужда от редица поправки и допълнения, за да бъдат изпълнени обещанията за възстановяване на околната среда и справяне с климатичната криза. Милиони млади европейци искат много повече: пълен преглед на взаимовръзката между човека и природата“, каза Естер Асин.

От началото на кризата с Covid-19 природозащитната организация WWF ясно заяви, че едно наистина екологично възстановяване не трябва да подкрепя вредни за околната среда дейности. Нещо повече, минимум 50 % от предвидените за тази цел средства трябва да отидат за инвестиции в нисковъглеродни сектори и възстановяване на околната среда.

Нови средства за Справедливия преход във въгледобивните райони

Пакетът за възстановяване на ЕС съдържа предложение за увеличаване на Фонда за справедлив преход от 7.5 до 40 милиарда евро. Той обаче трябва изрично да изключи подкрепата си за изкопаемите горива. Освен това не е в състояние да замени другите източници на финансиране и частни инвестиции, които са от решаващо значение за подпомагане на регионите да се откъснат от увреждащите природата икономически дейности.

„За съжаление, в България се наблюдава липса на сериозни политически амбиции за икономическо възстановяване, което да рефлектира върху повишаване жизнения стандарт на хората и опазване на околната среда. Това се вижда и от Фонда за справедливия преход, където сумата за страната ни трябва да нарасне от почти 0.5 на поне 2 милиарда евро без националното съфинансиране. С други думи, ще получим изобилие от средства за инвестиране, за създаване на нови икономически дейности и работни места във въглищните региони, без да имаме план как ще ги използваме. А това ще изложи местните общности на допълнителни социални, икономически и екологични рискове“, предупреждава Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“ във WWF България.

До момента заради безпрецедентната криза от Covid-19, ЕК вече разреши над 2 трилиона евро под формата на държавна помощ за страните членки, включително и използване на европейските публични средства по оперативните програми, без да поставя стриктни условия при тяхното харчене. Притеснително е, че и сега, с новия пакет за възстановяване на икономиката, не успява да даде по-ясни насоки как ще контролира усвояването на средствата. Макар че ЕС осъзнава необходимостта от отключване на инвестиции в чисти технологии, за да се гарантира декарбонизацията на европейската промишленост, напредъкът в тази посока е много слаб.

WWF алармира, че решенията, които бъдет взети днес, ще определят какво е възможно през 2040 г. Затова на 05.06.2020 г. (петък) WWF, заедно с партньорски организации от неправителствения сектор, представители на бизнеса и научните среди, ще представи на специална онлайн пресконференция исканията си към правителството за възстановяване на българската икономиката с фокус върху опазването на околната среда и човешкото здраве.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1412 посещения

OFF

Последно качено » Новини