Календар

Коалиция „За да остане природа в България“ изпрати до партиите, които водят преговори за правителство, предложения за ключови, неотложни действия за опазване на околната среда

Коалиция „За да остане природа в България“ изпрати до партиите, които водят преговори за правителство, предложения за ключови, неотложни действия за опазване на околната средаКоалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” се обръща към партиите и коалициите, участващи в преговорите за създаване на правителство, със списък от най-належащите проблеми, свързани с опазването на околната среда в България, които да бъдат адресирани.

Те са резултат от изцяло погрешната политика на предходните правителства, било то заради подкрепа на лобистки интереси или заради целенасочено отслабен капацитет на Министерство на околната среда и водите.

Експертите на Коалицията предлагат спешни решения за следващите шест месеца, които да доведат до затваряне на наказателните процедури срещу България. Както и стратегически действия, които да подобрят в дългосрочен план опазване на природата в България.

Предложенията са в следните области:
1. Наказателни процедури
2. Подобряване на управление национална екологична мрежа
3. Стратегически документи за биоразнообразието
4. Управление и опазване на видове
5. Обявяване на Защитени територии
6. Води – реки, Черно море, влажни зони
7. Административен капацитет
8. Климат и природа
9. Управление на гори
10. Превантивна дейност
11. Финансиране на дейности за опазване на природата
12. Отпадъци и чистота на въздуха, други аспекти околна среда (шум, миризми)
13. Конкретни казуси
14. Земеделие и природа
15. Образование
16. Градско развитие и природа

Пълен списък на предложенията може да видите тук: http://forthenature.org/documents/1540

Природозащитниците предупреждават, че без тези важни действия, неизвършени през последните 15 години, кризата в околната среда и икономиката няма да бъде преодоляна и се надяват те да бъдат приети и заложени в управленската програма на бъдещото правителство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

550 посещения

OFF

Последно качено » Новини