Календар

Коалиция „За да остане природа в България“ настоява Агенцията по горите да бъде независима от Министерство на земеделието

Коалиция „За да остане природа в България“ настоява Агенцията по горите да бъде независима от Министерство на земеделиетоКоалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” е силно притеснена от факта, че преговорите в групите „Земеделие“ и „Екология“ показаха, че има колеблива подкрепа по въпроса дали Агенция по горите да бъде независима структура, или не. Природозащитниците изпратиха свое становище по темата до четирите партийни формации, участващи в обсъжданията, в което заявяват, че настояват за независимо звено, като припомнят, че през различни периоди горите са имали както независима агенция (НУГ), така и собствено министерство (МГ).

В него се описват основните причини за спешността горите да бъдат управлявани независимо от земеделието, някои от които са:
- В рамките на Министерство на земеделието, храните и горите са съсредоточени сериозни по обем и разнообразни като тематика сектори и политики, което възпрепятства управлението на горските ресурси като приоритет и ги поставя по-скоро в позиция за запълване на бюджетни дефицити;

- Около 85 % от горските територии са държавни и общински и държавата трябва да има механизми за контрол и недопускане на монополни практики. Това налага осъществяването на всички лесовъдски дейности по опазване, стопанисване, борба срещу ерозията, защита от болести и вредители и др. да се осъществява задължително, ефективно и без оглед на приходи от продажбата на дървесина.

- През последните 10 години Изпълнителна агенция по горите и проблемите, които стоят пред горския сектор понякога са меко казано неглижирани и оставени в ъгъла на мега министерството на земеделието, храните и горите.

- За 10 години бюджетът на Изпълнителната агенция по горите е спаднал от 51 на 29 милиона, при запазване на персонал и функции.

Пълен текст на становището и подробна обосновка на искането може да видите тук: http://forthenature.org/documents/1543

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

896 посещения

OFF

Последно качено » Новини