Календар

Планират преместване на администрацията на Национален парк Централен Балкан, за да улеснят застрояването му

Планират преместване на администрацията на Национален парк Централен Балкан, за да улеснят застрояването муСофия, 6 август 2008 г. – Коалицията от 30 неправителствени организации „За да остане природа в България“ предупреждава за готвено преместване на администрацията на Национален парк Централен Балкан от Габрово в Ловеч, което цели да разбие екипа. Предстои актуализиране на плана за управление на националния парк и очевидно е важно да се позволи строителство в него, опасяват се природозащитниците.

Предложението за преместване на администрацията на националния парк от Габрово в Ловеч беше изнесено на пресконференция миналата седмица на областния управител на Ловеч Сурай Велиева. Дирекцията на „Централен Балкан” е в Габрово вече 12 години. Ако се премести в Ловеч, част от екипа вероятно ще го напусне, а това ще улесни назначаването на нови хора.

На пресконференцията Сурай Валиева уточни, че причина за преместването е отхвърлянето от страна на парковата администрация на проект за 50 милиона евро. Вероятно тя има предвид планираното строителство на ски зона, вътре в националния парк в непосредствена близост до резерватите „Царичина” и „Боатин”. Според Закона за защитените територии обаче не се разрешава строителството на нови спортни съоръжения в националните паркове, а администрацията на националните паркове не е институцията, която разрешава или забранява строителството в тях.

Изграждането на ски зона би била от непосредствен интерес за внушителния апартаментен комплекс „Марина Дор”, който се изгражда край село Рибарица, северно от националния парк. В свое становище до министерство на околната среда и водите още през месец юни 2008 г. природозащитната организация „Балкани” предупреждава, че „Марина Дор” нарочно е разделен на 10 малки парчета, за да заобиколи изискванията на европейските директиви за европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Незаконно започналото осъществяване на „Марина Дор” е довело до изсичане на 150-годишни букови гори, както и до незаконна корекция на реката и унищожаване на крайречната растителност.

„Централен Балкан” е един от двата български национални парка сертифициран за добро управление по европейската система ПАН Паркс. Той получи Европейската диплома за защитени територии на Съвета на Европа за 2007/2008 г. и е член на най-голямата организация на европейски защитени територии ЮРОПАРКС.

Габрово е най-големият областен град в непосредствена близост до националния парк и до старопланинския проход „Шипка”, който осигурява целогодишна връзка между населените места и офисите на парка от двете страни на планината. Ловеч е на 60 км от границите на националния парк. В Габрово със средства на USAID и националния бюджет е изградена и оборудвана собствената сграда на дирекцията на националния парк, в която има и „Зелена класна стая” за образователни дейности, припомнят природозащитниците.

За контакти:

* Катерина Раковска, WWF, 02/9505040
* Тома Белев, Асоциация на парковете в България, 0888/100373

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6597 посещения

OFF

Последно качено » Новини