Календар

Държавата „подарява” гори за ски курорт между Говедарци и Мальовица на Христо Ковачки

Държавата „подарява” гори за ски курорт между Говедарци и Мальовица на Христо КовачкиСофия, 18 август 2008 г. – Коалицията от 30 неправителствени организации „За да остане природа в България” установи, че Държавната агенция по горите съдейства на фирми на Христо Ковачки за изграждането на проектирания ски курорт „Искровете–Говедарци–Мальовица”. През 2007 и 2008 г. ДАГ е разпоредила създаването и предоставянето чрез замени на 3000 дка държавни горски имоти, предназначени за изграждането на ски писти, лифтове и хотелски комплекси в землището на село Говедарци и на границата на Национален парк Рила. Данните са получени от Агенцията по вписванията и Картата на възстановената собственост от 2005 и 2008 г.

В този случай ДАГ няма повод да твърди, че не е знаела какви гори заменя, защото сама е разпоредила създаването на нови имоти в държавния горски фонд, които имат ясната характеристика на трасета за ски писти и лифтове.

Проектът на Курортно-туристическа локализация „Искровете–Говедарци–Мальовица” се разработва като Общ устройствен план (ОУП) от смесеното дружество „Надар 2006”, представлявано от фирмата „Ел Ем Импекс” на Христо Ковачки и Община Самоков. Средната надморска височина на курорта е 1500 м. За сравнение – швейцарските банки вече обявиха, че не финансират ски курорти толкова ниско заради промените в климата. Карта на „Искровете–Говедарци–Мальовица” може да се види на
http://forthenature.org/upload/documents/OUP_Iskrovete.JPG

Фирмите, за които е установено, че са получили държавни гори в обхвата на проекта, са „Грейд 2004”, „Агросим” и „Ел Ем Импекс”. Справка в публичния регистър СИЕЛА сочи, че те са свързани с Христо Ковачки. Останалите имоти с формата на писти са заменени с неустановена до момента фирма.

Чрез замени гореспоменатите фирми са придобили съществуващите писти в курортен комплекс „Мальовица” и над с. Говедарци, включително терените под ски съоръженията на Български туристически съюз.

В нарушение на чл. 87 от Договора за Европейския съюз българската държава е предоставила на фирмите на Христо Ковачки горски имоти без търг и при явно незачитане на конкурентите условия на европейския пазар. Тези имоти съвпадат с проектираните в общия устройствен план ски-съоръжения и застроителни ядра. Замените са извършени при средна цена до 5 лв./кв. м. Средните пазарни цени на имотите в предвидени за застрояване територии в землището на с. Говедарци вървят по около 120 лв./кв.м (справка - www.imoti.net).

В нарушение на европейската директива за стратегическа екологична оценка и директивите за Натура 2000 чрез въпросните замени българската държава в лицето на Държавната агенция по горите е съдействала за предварителното осъществяване на общия устройствен план на ски курорта, без да е завършена процедурата по Екологична оценка и Оценка за съвместимост с Натура 2000. Недоумение будят и предвидените в Национален парк Рила трасета на отделни ски писти и лифтове. Строителството на нови ски съоръжения в националните паркове е забранено според Закона за защитените територии.

Голяма част от територията на проектирания ски курорт попада в тази част от защитена зона „Рила” по Директивата за птиците, която бе отхвърлената от Министерски съвет през 2007 г. В началото на юни 2008 г. Европейската комисия предприе наказателна процедура против това неправомерно решение на Министерски съвет.


За гореописаните нарушения коалицията „За да остане природа в България” е информирала Европейската комисия.

Връзки:
Кадастрална карта с горските заменки на Ковачки на Мальовица
Публична справка за заменките на Ковачки на Мальовица

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8789 посещения

OFF

Последно качено » Новини