Календар

Академичен съвет на Софийски университет подкрепи студентите в позицията им за НАТУРА 2000!

Академическият съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, на свое редовно заседание от 28 февруари 2007 година (Протокол № 6 / 28.02.2007) взе решение да подкрепи Университетския екологичен клуб ЮНЕКО и Студентския съвет на Университета в борбата им за пълен размер на НАТУРА 2000 и защита на българската природа.

Академичен съвет на Софийски университет подкрепи студентите в позицията им за НАТУРА 2000!
Академическият съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, на свое редовно заседание от 28 февруари 2007 година (Протокол № 6 / 28.02.2007) взе решение да подкрепи изложената по долу позиция, представена от Университетския екологичен клуб ЮНЕКО и Студентския съвет на Университета:П О З И Ц И ЯНа 15 февруари 2007 година Министерският съвет на Република България определи обхвата на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в страната. От територията на България 18,5% влизат в НАТУРА, а 5% ще бъдат прецизирани до октомври 2007. С решението си от февруари Министерски съвет сметна, че зони като Дуранкулашкото езеро, Триградското ждрело, Земенския пролом и още десетки други уникални за България и Европа природни богатства не са достатъчно важни, за да попаднат под закрилата на НАТУРА 2000.

Как министрите взеха това решение, на какви аргументи го базираха остава неясно за българската общественост. Факт е обаче, че политическата класа за пореден път се отнесе цинично с огромния набор научни изследвания, експертни мнения и доказателства, върху които учени от всички научни институции и организации в България работиха през последните години. Това решение е и нарушение на директивите на Европейската комисия, изискващи чисто научен подход при определяне на зоните.

Криейки се зад клишета като „пречки за инвеститорите” и „опасност за икономическото развитие на регионите” министрите гласували срещу научно обоснования обхват на НАТУРА 2000 нарушават и изискванията на Европейската комисия за провеждане на съпътстващи информационни кампании за ползите и възможностите, които предоставя екологичната мрежа. Мълчанието на властта за ползите от НАТУРА 2000 е форма на дезинформация.

Академическият съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, като управляващ орган на тази научна институция не може да остане безразличен към липсата на професионализъм, на разумни, логични, научно обосновани и национално отговорни аргументи, върху които българската изпълнителна власт формулира концепции и решения, засягащи бъдещите поколения и българската природа.

Академическият съвет с настоящата си позиция застава зад своите студенти, които в лицето на Студентския съвет и Студентския екологичен клуб ЮНЕКО нееднократно през последните месеци публично изразиха отношението си към НАТУРА 2000 и протеста си срещу чисто политическия, а не научен подход към проблема.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини