Календар

Българският съд окончателно обяви за незаконен комплекса 'Златна перла' в Природен парк 'Странджа'

Българският съд окончателно обяви за незаконен комплекса 'Златна перла' в Природен парк 'Странджа'Върховният административен съд реши и последните три дела по строежа на комплекса «Златна перла» на фирмата «Краш 2000» край Варвара в природен парк Странджа. Решенията отново потвърждават незаконността на комплекса, съобщават от коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”.

Делата са по повод жалби на «Краш 2000» срещу решенията на РНДСК – Бургас за отмяна на 10-те строителните разрешителни на комплекс «Златна Перла», издадени от община Царево. Мотивите на последните решения на съда са, че при липса на проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) всички разрешения за строеж са нищожни поради противоречие със закона и следователно могат да бъдат прогласени за такива от съответните контролните органи, т.е. районните Дирекции за национален строителен контрол.

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) (чл. 148, ал. 7) ново строително разрешение не може да се издаде, докато съществуващите в обекта незаконни постройки не бъдат премахнати или "узаконени". Самият ЗУТ обаче НЕ предвижда процедура за узаконяване.

Експертите на Природен парк Странджа първи алармираха останалите институции за незаконния строеж още в началото на 2006 г. Бездействието на институциите обаче позволи строителството да продължи още година, така че грубият строеж е вече завършен. Активните действия на граждани и експерти от коалицията „За да остане природа в България” накараха институциите да се задействат и да се постигне прилагане на закона след цели 3 години. За да се довърши процеса докрай, РДНСК – Бургас е длъжна да издаде заповед за разрушаване на „Златна перла”.

Отговорността за незаконния строеж носи община Царево наравно с инвеститора. Припомняме, че през 2006 г. общината заедно с доказания нарушител на закона «Краш 2000» обжалваха заповедта за обявяване на Природен парк Странджа. Благодарение на обществения натиск заличаването на парка бе предотвратено.

Опитите да бъде заграбена крайбрежната част на Странджа продължиха с приемането на Общ устройствен план на община Царево, предвиждащ близо 100% урбанизация на крайбрежието, като единственото изключение са двете защитени местности – „Устието на река Велека” и „Силистар”.

Вместо да работят активно за развитието на устойчив туризъм като се възползват от уникалното природно наследство на Странджа, кметовете на общините Царево и Малко Търново са обявили война на природния парк. Те изпратиха доноси до Държавна агенция по горите, която е принципал на природния парк, с недопустими и незаконни искания, чиято крайна цел е надеждата да се смени директора на Природен парк Странджа, за да няма кой да прилага природозащитното законодателство.

Допълнителна информация:
Списък на решенията на ВАС по случая: 9265/08, 9237/08, 10511/08 , 10510/08, 9343/08, 9239/08, 9245/08, 10508/08 , 9253/08 , 9238/08

Адрес на сайта на ВАС, в раздела „Справки”, от който след регистрация могат да бъдат свалени всички решения: http://www.sac.government.bg/WEBDIS.nsf/vPagesLookup/home~bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7784 посещения

OFF

Последно качено » Новини