Календар

Лифтът до хижа Рилски езера заработи в разрез с българското и европейско законодателство и усилията на гражданското общество за запазване на НП Рила

Лифтът до хижа Рилски езера заработи в разрез с българското и европейско законодателство и усилията на гражданското общество за запазване на НП РилаОтворено писмо до:

Г-н Иван Симидчиев
Началник на Дирекция за национален строителен контрол

Г-н Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите

Копие до всички медии

Относно:
Лифтът до хижа Рилски езера заработи в разрез с българското и европейско законодателство и усилията на гражданското общество за запазване на НП Рила

Незаконно изграденият лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски Езера над курорта Паничище заработи без да е преминал процедура по оценка за въздействие върху околната среда, с долна лифтена станция, разположена върху свлачище и без договор за концесия с държавата за частта, в която лифтът се намира в границите на национален парк „Рила”.

В момента тече процедура по приемането на готовия строеж. За целта е сформирана Държавна приемателна комисия (ДПК), в която основна роля има Дирекцията за национален строителен контрол(ДНСК). Въпреки че процедурата по приемането на лифта не е завършена, лифтът вече вози и деца. Сред първите клиенти на лифта бяха и граждани подали информацията за работещия лифт.

Коалиция „За да остане природа в България” и гражданска група „Граждани за Рила” отправят към Дирекцията за Национален Строителен Контрол в лицето на Г-н Иван Симидчиев и Министерството на Околната среда и водите в лицето Г-н Джевдет Чакъров следните въпроси:

- Как ДНСК ще приеме един явно незаконен строеж? При положение, че в София има десетки сгради без Акт образец 16 или без разрешителни за ползване поради дребни нередовности със строителните книжа, на какво се основава предимството на строежа на Паничище?
- Как ДНСК ще приеме строеж върху чужда собственост? Просеката за лифта и пилоните не се притежават от инвеститора -частта в НП Рила е изключителна държавна собственост.
- Включен ли е в ДПК представител на „Геозащита”, които констатираха опасното свлачище под долната лифтова станция?
- Включен ли е в ДПК представител на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)?

Лифтът технически не е изправен и не е тестван от ДАМТН. След отговор на Заявление за достъп до обществена информация до ДАМТН от декември 2008, имаме отговор, че инвеститорът не е подавал никакви документи за тестване на съораженията.

Искаме да попитаме – трябва ли премиерът или президентът на Република България да заседне в лифта до хижа Рилски Езера, за да бъде приет за незаконен?

По случаите „Златна перла” в ПП Странджа и кабинковия лифт на „Бодрост – Картала” съответно Върховният административен съд и икономическа полиция Благоевград се произнесоха, че са незконни поради липсата на оценки за въздействие върху околната среда. Странно – лифтът до хижа Рилски Езера също няма тази оценка, но до момента прокуратурата отказва да се заеме със случая.

Тази седмица ще бъде разпратен по европейските медии и институции информационен бюлетин на български, английски и френски език за случаите с незаконно изграждащите се пътнически въжени линии и ски скурорти на Паничище и Бодрост-Картала в Рила планина. Той се подготвя от Асоциация „Франция Рила” и гражданска група „Граждани за Рила” и ще бъде намираем на сайта http://www.france-rila.fr/.

За контакти:
- Александър Дунчев, Асоциация на парковете в България, 0885 511 022
- Цвета Христова, Граждани за Рила, 0894 643 901

Повече информация:
Снимки от действащия лифт до хижа Рилски езера от сайта на коалицията „За да остане природа в България”:
http://forthenature.org/gallery/129/

Подробности за ски курорта Паничище:
http://forthenature.org/cases/18/

Гражданско присъствие при откриване на лифта на Паничище:
http://forthenature.org/news/688

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6384 посещения

OFF

Последно качено » Новини