Календар

Община Смолян спира „Супер Перелик” заради заплаха от наказателна процедура на Европейската комисия

Община Смолян спира „Супер Перелик” заради заплаха от наказателна процедура на Европейската комисияСофия, 23 април 2009 – Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” научи, че общинският съвет в Смолян е решил да отмени собственото си решение за общия устройствен план на Спортен и туристически център ”Перелик”, познат още като „Супер Перелик”.

Причината за отмяната е писмо от Европейската комисия, в което се казва, че планът е приет без задължителната екологична оценка през 2007 г., а това е основателна причина да се започне наказателна процедура срещу България.

Общият устройствен план на ски центъра „Супер Перелик” предвиждаше урбанизирането на над 130 кв. км от девствената природа на Родопите, за да бъдат построени хотели с близо 20 хиляди легла, паркинги с близо 8 хиляди места и над 200 км ски писти. За нуждите на „Супер Перелик” държавата замени над 10 хиляди дка гори на средна цена около 2 лв./м2.

Голяма част от одобрения през 2007 г. проект „Супер Перелик” попада в европейската екологична мрежа Натура 2000. Ски курортът засяга територии с уникален ландшафт и изключително високо биологично разнообразие, което включва приоритетни за опазване растителни и животински видове с европейска значимост, сред които естествени гори от черен бор.

Коалицията „За да остане природа в България”, Съюза за защита на Родопите и инициативни групи на граждани от Смолян и с. Мугла многократно, но безрезултатно алармираха българските институции за последствията от незаконосъобразното одобрение на проекта.

Развръзката около „Супер Перелик” е типичен пример за ползата от влизането на България в Европейския съюз и от постоянните усилия на гражданите за повече законност, независимо от липсата на адекватни реакции от българските институции.

Случаят показва колко е важно да бъдат проведени задължителните екологични оценки и оценки за съвместимост с европейската екологична мрежа Натура 2000 при урбанизирането на природните територии, обобщават природозащитниците.

За контакти:
- Александър Дунчев, Асоциация на парковете в България, 088/5511022
- Нели Арабаджиева, Зелени Балкани, 032/626977, 088/4257711

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7562 посещения

OFF

Последно качено » Новини