Календар

БлуЛинк стартира интернет кампания за свободата на електронното изразяване

Можете да намерите кампанията на: http://freenet.bluelink.net

Притеснени от успеха на протестите срещу унищожаването на природата, властовите структури не се поколебаха да разследват и сплашват собственици на блогове. БлуЛинк стартира кампанията „FreeNet - Долу ръцете от блогърите”, за да обедини стремежа на граждани, организации и медии да обменят свободно информация по интернет. Това е основно и неотменимо право в едно работещо гражданско общество.

Прочетете цялата декларация на управителният съвет и учредителите на „БлуЛинк” в пълния текст на новината! Можете да подкрепите кампанията като се подпишете под декларацията. Тя ще бъде изпратена до местни и международни институции.


Управителният съвет и учредителите на „БлуЛинк” изразяват протест срещу
действията на полицията от 12 юли 2007 г., когато Михаил (Мишел)
Бозгунов е бил привикан и предупреден да не информира в личния си блог
за бъдещи неразрешени природозащитни протести в защита на природен парк „Странджа”.

Поддържаме, че осъществяването на тези действия представлява нарушение
на конституционната разпоредба, забраняваща български гражданин да бъде
преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения.
Свободатата на словото, мисълта и съвестта са конституционни прогласени
основни ценности на правовата държава и съставляват неотменимо и
ненакърнимо човешко право. Ето защо декларираме, че действията от страна
на ГДБОП в този конкретен случай са пряко нарушение на чл. 37, 38 и 39
от Конституцията на Република България и опасен прецедент за
немотивирано нарушаване на човешки права

Гражданската информационна мрежа „БлуЛинк” бе създадена тъкмо с цел да
насърчава използването на Интернет и новите информационни технологии за
сплотяване и засилване на гражданското общество, демокрацията и
опазването на околната среда в България. Михаил (Мишел) Бозгунов е
служител на „БлуЛинк” от 2004 г. Като съучредители, служители,
потребители и симпатизанти на www.bluelink.net декларираме, че:

• Поддържаме безусловно действията на всеки ангажиран гражданин, който
има всички права да изразява позицията си относно действията и
бездействията на български институции в писмена и всякаква друга форма;
• Подкрепяме и ще отстояваме безусловното право на всеки български
гражданин на мирни и ненасилствени протести и на разпространяването на
информация за подобни протести в съответствие с Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните свободи и фундаменталните
права и свободи на българските граждани, гарантирани от Конституцията и
законите на Република България и правото на Европейския съюз;
• Настояваме Народното събрание, правителството и Mинистърът на
вътрешните работи, които са пряко отговорни за действията на ГДБОП и
полицията, да дадат ясен сигнал на българското общество, че категорично
се разграничават от действията и похватите на сплашване и подтискане на
гражданското изразяване, които нямат място в демократична страна като
България, членка на Европейския Съюз;
• Поддържаме и ще продължим да поддържаме всяка форма на
разпространяване на обществено значима информация от www.bluelink.net,
нейните служители и потребители, както и други информационни източници и
граждани, независимо от това, кои институции и представители на
институции от страната и чужбина засяга.
• И занапред ще предприемаме всички възможни законни действия в защита
на свободата на словото, свободното изразяване на позиция и на публични
събирания, в съответствие с Конституцията, законите и международните
договори, по които Република България е страна, в защита на правата и
свободите на човека.

Като член на Асоциацията за прогресивни комуникации (www.apc.org),
„БлуЛинк” вече информира своите партньори от цял свят за полицейския
произвол в България и предприе кампания срещу посегателствата срещу
свободата на електронното слово в България на адрес
http://freenet.bluelink.net/.

Васил Беязов, архитект и мореплавател
Вилем Тжебе Оостенбринк, еко-консултант, Амстердам
Димитър Василев, ЕКО-КЛУБ 2000
Ивайло Хлебаров, За Земята
Илиан Илиев, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие,
Варна, член на УС

Камелия Джанабетска, Геоекоклуб „Академика”, Велико Търново
Милена Димитрова, Информационен и учебен център по екология
Наталия Димитрова, Екоклуб „Тера”, Благоевград, председател на УС
Павел Антонов, журналист, член на УС
Петко Ковачев, Институт за зелена политика, член на УС
Петко Цветков, Сдружение за дивата природа „Балкани”, член на УС

Връзки: Bluelink.net
Кампания за свободата на електронното изразяване

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини