Календар

Внесохме писмо с искане за среща относно обявяването на Защитена местност 'Камчийски пясъци'

С решение на Върховния административен съд от ноември миналата година беше премахнат статута на защита на Камчийски пясъци - най-дългата пясъчна ивица и дюни в България. Още през януари беше внесено предложение за обявяване на отново на Защитена местност, но развитие от тогава няма.

Докато документите за нови защитени територии отлежават в нечий кабинет, замените на земи и инвестиционните проекти валят. Днес в медиите излезе съобщение, че Москва подготвя строителство на аквапарк и стадион с олимпийски размери на Камчия.
НПО винаги сме свидетелстване нашата готовност за помощ и подготвихме документацията за обявяване на защитената местност. Предложение за защитена местност е внесено и от Ловно сдружение Старо Оряхово. За жалост горчивия опит сочи, че нови защитени територии НЕ се обявяват. Как и защо става така и докъде се е стигнало с Камчийски пясъци ще се опитаме да разберем от Министъра на околната среда. Очакваме неговия отговор на внесено от коалиция "За да остане природа в България!" писмо с искане за среща.
Ако всички заедно - неправителствените организации, кампании и граждански инициативи успяхме поне по закон да запазим Природен парк "Странджа" - поне му върнахме заслужения статут, то това не се отнася за Камчийски пясъци - сега те не са защитени дори на хартия. Вижте историята на за Камчийски пясъци и майсторското им заличаване в застрашените места.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини