Календар

Природозащитници искат министър Джевдет Чакъров да продължи заповедта за забрана за строителство на Иракли

София – Коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България" припомни писмено на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, че на 4 август 2007 г.(събота) изтича едногодишната забрана за строителство на Иракли, издадена заради започналата процедура за обявяване на защитена местност.

„Към настоящия момент няма нито обявена защитена местност, нито място от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Настояваме за спешна среща, отворена за обществеността и медиите, на която да обясните своите действия за спасяване на Иракли", заявяват природозащитниците.

На 1 август от 14 ч. те организират протестна акция на бул. Мария Луиза 22 (между Халите и Лъвов мост) пред деловодството на МОСВ, където ще поискат чрез заявления за достъп до обществена информация копия от „удължената" заповед за забрана на строителството, обещана от министъра преди няколко седмици.

От коалицията настояват министърът да издаде заповед на основание чл. 19 на Закона за биологичното разнообразие за забрана на редица дейности на Иракли, която да бъде публикувана не по-късно от 4 август 2007 г. в „Държавен вестник". Сред предлаганите забрани са промяната на начина на трайно ползване на гори, пасища, ливади и застрояването на всички видове земеделски земи и гори, включително и тези, които са били такива в края на 2004 година, разораването и обогатяването с неместни видове на пасищата и ливадите.

Природозащитниците искат от РИОСВ – Бургас да информира община Несебър, че към всички 42 издадени решения по ОВОС следва да се добави нова оценка за съответствието на строежите с НАТУРА 2000 по чл. 31-33 на Закона за биологичното разнообразие. Само при положителна оценка по тази процедура общината има право да одобрява строителните планове. Същите мерки трябва да се прилагат за опазването на всички места от мрежата НАТУРА 2000 по Черноморието.

Природозащитниците припомнят, че Европейската комисия вече изпрати първо предупреждение до българското правителство за липсата на превантивна защита на предложените места от европейската екологична мрежа Натура 2000, сред които е и Иракли. Унищожаването на тези места (включително чрез застрояване) ще доведе до финансови санкции срещу българската държава, които ще бъдат плащани от всички граждани.

За контакти:

- Андрей Ковачев, СДП «Балкани», 088 77 88 218

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини