Календар

Поредната акция пред Министерски съвет в подкрепа на Натура 2000 този четвъртък беше под флага на Иракли.

Природозащитниците се бяха събрали, за да се уверят, че Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров наистина ще удължи заповедта за забрана на строителството в Иракли, както вчера беше официално заявено от зам-министъра на околната среда и водите Йордан Дардов. Затова гражданите символично носеха празни бели листа хартия, като се надяваха след края на заседанието заповедта да бъде реалност, а не само „празни приказки”. Други от тях обясниха, че листата са празни, защото „в момента се пише съдбата на Иракли”.

Припомняме, че временната забрана за строителство на Иракли, която Министъра наложи преди година, изтича на 4 август. Преди година се разчиташе на това, че от 1 януари 2007 Иракли ще е защитена зона по НАТУРА 2000, но тава не се случи, тъй като Иракли-Емине попада в „отложените за прецизиране” Натура 2000 зони.

В правомощията на Министъра на околната среда и водите е еднолично да удължи срока за действие на мораториума с още една година. Въпреки това, той е предприел вариант на съвместно решение с Министерски съвет.

аси Иракли е наложително още днес да бъде издадена заповед за забрана на строителството – като продължение на предишната или нова на основание на Закона за Биологичното разнообразие (който е приемника на Европейските Директиви за птиците и местообитания и регламентива създаването на НАТУРА 2000 мрежата). Второто е възможно тъй като Директивите на ЕС налагат превантивна защита на потенциалните Натура 2000 зони

Дори ако бъде издадена заповед за забрана на строителството на Иракли, това е само временно решение неговата защита. Ето защо в 16.30 днес малка група природозащитници ще внесат в Министерството на околната среда и водите пълен списък с действия, които трябва да се предприемат незабавно за защита на Иракли и запазените територии по Черноморието. По-късно, в 19.00 часа, гражданска група „Да спасим Иракли организира“ МАСОВА АКЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА, които вече ще бъдат внесени в деловодството на Министерството. Акцията ще бъде в близост до Министерството, на площад „Славейков“, 02.08.2007г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини