Календар

WWF организира кръгла маса за горската сертификация FSC

WWF организира кръгла маса за горската сертификация FSCСофия – Международната природозащитна организация WWF е домакин на кръгла маса, посветена на горската сертификация по системата FSC в България. Тя ще се проведе на 25 септември (петък) от 10:00 часа в зала 2 на хотел «Рила» в София.

WWF работи активно за въвеждане и по-широко приложение на горската сертификация по системата FSC в страната. Тя има за цел да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване на горите, като същевременно се опазва околната среда и се спазват социалните стандарти и правата на местните хора. Логото на FSC гарантира устойчивото използване и управление на горските ресурси.

Досега около 100 хил. хектара или само 2,5% от българските гори са сертифицирани по системата FSC. За сравнение в Полша, Хърватия и прибалтийските страни по FSC са сертифицирани всички гори, а в Румъния и Украйна – по 1 млн. хектара държавни гори.

На кръглата маса са поканени представители на държавни институции, сдружения на собствениците на гори, бизнес организации в областта на дървообработването и мебелната промишленост, неправителствени природозащитни организации, професионални синдикати и туристически организации.

Датата 25 септември за провеждане на кръглата маса не е избрана случайно. Това е международният Ден на FSC, към чието отбелязване тази година България се присъединява за първи път.

За повече информация:
- Живко Богданов, координатор програма „Гори” на WWF [Ве-Ве-Еф] в България, 02/950 50 40, 0887 46 29 45; e-mail: zhbogdanov@wwfdcp.bg

Допълнителна информация:
- Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5123 посещения

OFF

Последно качено » Новини