Календар

Новини


Отново у дома: трите спасени мечета се връщат в природата

Отново у дома: трите спасени мечета се връщат в природатаМечетата, които загубиха майка си и бяха отгледани в специализирани центрове в България и Гърция, отново са в естествената си среда

Министерство на околната среда и водите, фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ и природозащитната организация WWF успешно проведоха операцията по спасяването на трите мечета преди година, а сега – и по връщането им в природата.

Прочети пълния текст

230 посещения

Експерти и представители на институции от Централна и Източна Европа обсъдиха в гр. Дупница бъдещето на екологичен коридор Рила-Верила-Краище

Експерти и представители на институции от Централна и Източна Европа обсъдиха в гр. Дупница бъдещето на екологичен коридор Рила-Верила-КраищеОт 11 до 12 май в хотел "Рила", гр. Дупница се проведе международна работна среща по проект “SaveGREEN - Защита на функционалността на трансгранични важни екологични коридори в Дунавския басейн“. Събитието беше организирано от Българска фондация Биоразнообразие и Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) и Изпълнителна агенция по горите.

Прочети пълния текст

403 посещения

WWF представя първото мащабно проучване на закононарушенията срещу дивата природа у нас

WWF представя първото мащабно проучване на закононарушенията срещу дивата природа у насКонтролните органи са регистрирали едва 2800 пострадали диви животни за пет години

Природозащитната организация WWF изготви първото по рода си проучване за мащаба на закононарушенията срещу дивата природа в България въз основа на официална информация, получена от ресорните институции. Резултатите от изследването показват, че застрашените видове се ползват със значително по-слаба защита от т.нар. икономически значими видове, т.е. от тези, които са разрешени за лов и риболов.

Прочети пълния текст

448 посещения

Нов доклад показва скритото замърсяване на въздуха в София с азотен диоксид

Нов доклад показва скритото замърсяване на въздуха в София с азотен диоксидСерия от целогодишни измервания на въздуха в София, проведени от „За Земята“ демонстрират сериозно разминаване между официалните данни за замърсяването с азотен диоксид (NO₂) и реалната ситуация в различни части на града. Нов доклад на екологичната организация показва, че в 19 от общо 27 избрани точки за изследване в столицата средногодишните стойности за 2021 г. са над законовата норма.

Прочети пълния текст

224 посещения

Доброволци от цялата страна чистиха Странджа планина в продължение на 3 дни

Доброволци от цялата страна чистиха Странджа планина в продължение на 3 дниМежду 29-ти април и 2-ри май над 60 доброволци се включиха в 24-тото почистване на екологично сдружение „За Земята”, което тази година нетрадиционно се проведе в Природен парк „Странджа“, местност Петрова нива. Организирани бяха лъчове за почистване в посока село Стоилово и м. Тракийски лагер.

Прочети пълния текст

580 посещения

Проблемът, за който не се говори - гражданите на София са изложени на по-високи, вредни нива на NO2 във въздуха

Проблемът, за който не се говори - гражданите на София са изложени на по-високи, вредни нива на NO2 във въздухаНа 10 май представят резултатите от най-актуалното измерване на замърсяването с азотен диоксид в София. Колко голям е проблемът и какви са решенията?

Прочети пълния текст

308 посещения

Бракониерството на есетри остава сериозен проблем по Дунав

Бракониерството на есетри остава сериозен проблем по ДунавВластите отчитат десетки случаи на незаконен улов годишно по долното течение на реката

Природозащитната организация WWF завърши своя анализ на данните за конфискувани екземпляри от критично застрашения вид есетра, събрани през 2021 г. от правоприлагащите органи в България, Румъния и Украйна. Изследването показва, че бракониерството остава сериозна заплаха за малкото останали популации на диви есетри по поречието на Долен Дунав. Въпреки че риболовът и продажбата на продукти от вида са забранена и в трите страни, броят на отчетените незаконни случаи на улов през 2021 г. възлиза на 57, което е сравнимо със случаите, регистрирани общо през трите предходни години.

Прочети пълния текст

301 посещения

Светът е далеч от изпълнение на Парижкото спорзумение, смятат експерти

 Светът е далеч от изпълнение на Парижкото спорзумение, смятат експертиWWF, „За Земята“ и „Климатека“ с онлайн събитие, посветено на перспективите за декарбонизация и устойчивост

Нужни са спешни мерки на всички нива за ограничаване на климатичната криза и задържане покачването на глобалната температура до 1,5°C от прединдустриалните нива, както е заложено в Парижкото споразумение. Това предупредиха експерти от природозащитната организация WWF, екологично сдружение „За Земята“ и научнопопулярната платформа „Климатека“ във второто от серията си онлайн събития, посветени на Европейска зелена сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Прочети пълния текст

532 посещения

Вековните дървета в градовете в месеца, посветен на горите

Вековните дървета в градовете в месеца, посветен на горитеВ Коалиция "За да остане природа в България" често получаваме сигнали от граждани, загрижени за дърветата в градовете. Фондация ЕкоОбщност е организацията, която обикновено се залавя с нелеката работа да провери проблемите и да окаже подкрепа на гражданите в разрешаването им. Какво можем да направим за вековните дървета в градовете и други полезни съвети за зелените площи в градска среда можете да научите от видеото на YouTube канала ни.

Прочети пълния текст

447 посещения

Какво направи Коалиция 'За да остане природа в България' за опазване на горите?

Какво направи Коалиция 'За да остане природа в България' за опазване на горите?В месеца, посветен на горите ще ви разкажем за активната работа на организациите - членки на Коалицията "За да остане природа в България" от последните години за опазване на горите на България. Вижте повече във видеото "Април - месец на горите" на YouTube канала ни.

Прочети пълния текст

417 посещения