Календар

Новини


'Кремиковци' на Мусала или как оценките за въздействие върху околната среда не въздействат никому

статия на в. Капитал

Искате да построите металургичен завод на връх Мусала? Или сметище на устието на река Ропотамо? В България, оказва се, това съвсем не е невъзможно и би било напълно законно.

Практиката показва, че в много случаи необходимата по закон Оценка за въздействието на проекта върху околната среда (ОВОС) или се заобикаля, или се прави абсолютно формално. Така шансът да бъдат спрени още в зародиш абсурдни предложения като цитираните в началото е нищожен. Прочетете цялата статия, много е добра:)

Прочети пълния текст

Незаконен строеж на мВЕЦ в ЗМ 'Триградско ждрело'

Фото с незаконното разрушаване на пътя до м. Чаирите
Сигнал до РДНСК Смолян за незаконен строеж
Отговор на РДНСК Смолян
Втори Сигнал до РДНСК за незаконен строеж

Прочети пълния текст

Установен е незаконен ПУП на м. Кара дере, общ. Бяла

ЗДОИ до РИОСВ Бургас относто ЕО на ПУП Кара дере
Отговор на РИОСВ Бургас относто ЕО на ПУП Кара дере
Сигнал до РИОСВ Бургас относто незаконен ЕО на ПУП Кара дере
Отговор на Прокуратура относто незаконен ЕО на ПУП Кара дере

Прочети пълния текст

Гори и пожари - Публичен диспут

Коалицията За да остане природа в България организира публичен диспут „Пожарите в българските гори“. Събитието ще се състои в Пресклуба на БТА в четвъртък, 27 септември от 14 до 16 часа.

Прочети пълния текст

Строителството на път в Рила санкционирано - строителството продължава

На 20 септември МОСВ обяви за пореден път, че е наложена санкция от 10 000 лева на кмета на община Сапарева баня, възложител на проекта за реконструкция на пътя хижа „Пионерска” – Паничище, но санкцията не прави пътя по-законен. Коалицията настоява да се спре незаконното строителство.

Прочети пълния текст

Ти можеш да спасиш Рила - изпрати писмо и становище

Изпрати Писмо за Рила на Президента, Министър-председателя и Председателя на Народното събрание.
Изпринтете, подпишете с дата и адрес и изпратете по пощата (адресите са посочени в писмото). Така институциите са длъжни да ви отговорят в 14-дневен срок.

Ако сте организация или фирма може да изпратите официалното си становище до институциите, които счетете за необходимо с копие до нас. Изпринтете на бланка, попълнете името, подпишете и изпратете по пощата.

Благодарим ви, че участвате в спасяването на Рила.
Ако имате идеи как да се включите по-ефективно, моля пишете ни на cveta.hristova@gmail.com

Институции и фирми, които може да сигнализирате:

Министър Джевдет Чакъров
Министерство на околната среда и водите
1000 София, ул. "У. Гладстон" 67

Рила Спорт АД
1404 София, ул. "Твърдишки проход" 23

Община Сапарева баня
ул. "Германея" № 1
гр. Сапарева баня, 2650

Дирекция “НП Рила”
Кв. Вароша
ул. „Бистрица” № 12 В
гр. Благоевград 2700


РДНСК Кюстендил
Кюстендил 2500
ул. Цар Освободител № 15
тел. 078 4 88 50, факс 078 4 83 06
инж. Васил Стоянов

РИОСВ София
Цар Борис ІІІ № 136
п.к. 332 София, 1618
(02) 856 51 52 - зелен телефон - приемат се сигнали за забелязани нередности, нарушаващи екологичното законодателство и свързани с негативни последици за околната среда.

Министерство на земеделието и продоволствието
бул. "Христо Ботев" 55
София 1040


Министър Асен Гагаузов
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19
София 1202

Г-н Георги Първанов
Президента на Република България
София 1123, "Дондуков" 2

Г-н Георги Пирински
Председателя на Народното събрание
София 1169, пл. "Народно събрание" 2

Г-н Сергей Станишев
Министър-председателя на
Република България
1194 София, бул. “Дондуков” №1

Прочети пълния текст

Документи за незаконните строежи в РИЛА

Писмо за Рила
Примерно становище относно Рила
Покана до медиите
Искане на защита на НП Рила по чл. 19 от ЗБР
Сигнал до ППООРП за законови нарушения в Паничище
ЗДОИ до Община Сапарева баня относно финансиране на лифта до 2005 г.
ЗДОИ до Сапарева баня относно вещни права
ЗДОИ до Сапарева баня относно разрешителни за строеж
ЗДОИ до РИОСВ относно разрешителни за строеж и процедури по ОВОС
ЗДОИ до РДНСК относно законноста на строителството
ЗДОИ до ОСЗГ относно реалните граници на НП Рила
ЗДОИ до ДНП Рила относно всички разрешителни за строеж
ЗДОИ до МС относно учредяване на концесия за лифт и пътища
ЗДОИ до МРРБ относно съставен акт за държавна собственост на НП Рила
ЗДОИ до МОСВ относно реалните граници на НП Рила
ЗДОИ до ДАГ относно право на ползване на път
ЗДОИ до БД относно разрешителни за водоползване
ЗДОИ до МЗП относно право на ползване на път

Прочети пълния текст

БДЗП внесe в ЕК жалба, провокирана от факта, че българското правителство не успя да обяви навреме защитените зони за птиците като част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Източник: БДЗП

Жалбата е провокирана от огромното закъснение и бавните темпове, с които се обявяват зоните от Натура 2000 у нас, за сметка на скоростното, системно и необратимо унищожаване на местообитанията на птиците. Досега е огласена проектозаповедта само на една българска зона от Натура 2000 – Суха река. Поради отлагането на решението за включване на 26 зони, 106 от 120 вида птици от Приложение 1 на Директивата за птиците са лишени от възможност за защита. Липсата на полагащата се по закон превантивна защита и задвижените междувременно промени на ПУП и ОУП, дава ход на проекти, често с фатални последствия за опазване на биоразнообразието.

Освен това БДЗП представи в Брюксел последното издание на книгата за Орнитологично важните места в България.

Прочети пълния текст

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА ОКОЛО СТАРА ЗАГОРА

Писмо, с което се сезира поркуратурата да разследва ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ ДОБИВА, ИЗВОЗВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА НА ФИРМИТЕ ЛЕС ТРАНС И ТЕРА ЛЕС НА ФАМИЛИЯ БЕСООЛУ С НЕМАЛОВАЖНИ ЩЕТИ ЗА ДЪРЖАВАТА

Прочети пълния текст

Статия в холандски електронен ежедневник за опустошителното строителство в българските планини

За оригиналната статия посетете сайта на Provinziale Zeeuwse Courant
Тук прилагаме английски превод.

Прочети пълния текст


Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Ако рециклирате една алуминиева кутийка от безалкохолно, ще спестите достатъчно енергия, за да работи компютърът Ви 3 часа. Проверете какво е вашето ЕКО-IQ тук.
           
  Install Flash player!