Календар

Участие за природата - екип

Проект "Участие за природа" подпомага НПО и граждански групи да разрешават екологични проблеми, които ги вълнуват, като предоставя експертна, финансова и морална подкрепа :) Вижте кои сме ние

Йорданка Динева - Йорданка е нашият координатор , който се грижи всички дейности по проекта да бъдат изпълнени в срок и по най-добрия начин. Тя е магистър по екология със специалност "Опазване на околната среда" от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Наскоро завършва и двугодишен немсма обучетелна програма за млади лидери в природозащитата Klaus Toepfer. Има дългогодишен опит като координатор на проекти и работа в областта на застъпничеството и граждански мониторинг, както и координиране на конкретни застъпнически и информационно-образователни кампании в рамките на Коалиция „За да остане природа в България“ и Българска фондация Биоразнообразие. Един от координаторите на Коалицията от НПО и граждански групи "За да остане природа" от самото й създаване.


Петя Шереметова – Петя Шереметова е ПР специалистът, който се старае всички медии да са информирани за всичко, което правим. Тя е магистър „Връзки с обществеността” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Петя работи в областта на ПР-а повече от 8 години. В момента е ПР специалист на Българска фондация Биоразнообразие. Търсете я, ако харесвате проекта и искате да го популяризирате на своя блог, сайт, медия.Стефан Аврамов – Стефан Аврамов е нашият координатор застъпнически дейности. Той ще се заеме с предизвикателната задача да общува с институции и политици, да следи законопроектите в областта на екологичното законодателство и да подготвя становища за тяхното изменение и подобрение. Стефан е с 20 годишен опит в природозащитата, разработване на законовите текстове и лобирането за тяхното приемане. Участва в няколко успешни кампании на български НПО за подобряване на Закона за биологичното разнообразие, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за горите и Наказателния кодекс, както и техните подзаконови нормативни актове.Елица Иванова - Елица координира доброволците по проекта и организира обученията за всички природолюбители. Тя ще помага и в застъпническата дейност на координатора на дейността Стефан Аврамов. Елица има бакалавърска степен по Биология от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е координатор „Младежки дейности” към БФБ. Ако имате идея за тема на обучение, което да организираме, свържете се с нея.д-р Павел Антонов – ролята му в проекта е на старши международен експерт и анализатор на механизмите за гражданско участие. Д-р Павел Антонов е медиен и социален изследовател на гражданското общество у нас. Като съучредител на Bluеlink.net познава много добре особеностите на НПО участието и представителството у нас. В допълнение участва в разработването на механизми за съвместни действия на граждани и институции в кампанията "Без дим" и осигуряването на различни уеб базирани инструменти в подкрепа на обществени кампании. Доктор по философия, Open University, Великобритания (2013). Специализирал с отличие журналистика в СУ “Св. Климент Охридски” (1999) и околна среда в Централно-европейския университет, Будапеща (1998). Активен участник в застъпнически кампании извън сферата на природозащиата като прозрачност на институциите, гражданско участие, Коалиция "Без дим" и др.

Надежда Максимова – вече 10 години Надя вдъхновява или активно подпомага граждански природозащитни кампании. Работи за опазването на Иракли, Странджа, Рила, забрана за отглеждане на ГМО на територията на България и създаване на парк Българско Черноморие. Ето защо по проект „Участие за природа“ тя е координатор граждански кампании и инициативи. Работила е към Българско дружество за защита на птиците, БФБ, екологично сдружение За Земята, WWF дунавско-карпатска програма и подпомага координацията на Коалиция „За да остане природа” заедно с Йорданка Динева от самото й създаване. Казва за себе си „ Вярвам че думите трябва да се транспонират в дела – затова живея в планината, отглеждам 4 декара растения, овошки, пчели и животни в беда, занимавам се с принципите на биодинамичното земеделие и пермакултурата и в свободното си време се опитвам да запазя и систематизирам старото познание за билките и лечебните растения. За мен природата не е абстрактно „хип“ хоби, а начин на живот и отговорност.“

Данита Заричинова – ролята й в „Участие за природа” е заедно с Надежда Максимова да помага на активни местни хора да се справят с даден екологичен проблем. Данита е един истински „участник за природа” не само в работата си, но и в живота. Като част от екологично сдружение „За Земята“ тя се занимава се основно с кампании за намаляване на отпадъци и стратегията „Нулеви отпадъци“. Често пътува из страната и работи с местни инициативни групи, училища и доброволци като им помага да се борят срещу лошите практики и да разпространяват добрите. Завършва магистратура „Опазване на околна среда и устойчиво развитие“, доброволец е за няколко граждански еко-инициативи, а във всеки свободен момент е по планинските пътеки пеша или с колело.


Нели Найденова – Нели участва в създаването на дигитален архив на природозащитни каузи и случаи към Коалиция „За да остане природа в България”. Тя е магистър по „Политики и наука за околната среда“ в Централноевропейския университет в Унгария. Вярва, че повече хора трябва да се включат и да участват активно по въпроси, свързани с опазването на природата. В момента подпомага и работата на Сдружение за дива природа Балкани по проект "Прозрачни планини".


Мая Параскова – Мая е активен доброволец на БФБ от доста време. По проекта „Участие за природа” ще се включи като стажант технически координатор. Тя е завършила магистърска степен в СУ „Климент Охридски“ през 2014, специалност Биология и магистърска програма Зоология на гръбначни животни. Има опит в полеви изследвания върху видов състав на орнитофауната в естествени местообитания, гнездова биология на птици, биометрия и опръстеняване на птици, разполагане и компютърен анализ от обективни регистриращи устройства за заснемане на животни. Успява да върши и не толкова привлекателната за един биолог работа - а именно да води добра финансова отчетност и документиране на работни задачи. Ето защо тя отговаря за координация на доброволците при теренна работа.


Адриан Илиев е юрист и допринася като доброволец в проекта. Участва в работни групи за усъвършенстване на нормативната уредба, в съставянето на законодателни предложения и в изготвянето на становища по законопроекти. Ръководил e национална мрежа от юристи по индустриални отношения и социален диалог. Участвал е в разработката на пилотни стратегии за иновации в ученето през целия живот. Вписан е като арбитър при Националния институт за помирение и арбитраж, и като адвокат при Софийската адвокатска колегия. Автор е на учебни помагала по трудови и осигурителни отношения. Основател е на сайта за правна информация www.Advocati.org с многобройни публикации по актуални правни и обществени въпроси.
Албена Костадинова е един от нашите доброволци - тя също като нас обича природата и вярва, че трябва да се борим за нея. Мечтата й е да стане планински водач и да помогне на повече хора да се насладят на красотите на България. Завършила е социология в Софийски университет “ Св. Климент Охридски” и от тогава участва в различни проекти, свързани с опазване на околната среда и развитието на устойчив туризъм. Албена ще помага на Йорданка Динева като стажант координатор на проект. Тя е изключително добър помощник при организиране на публични прояви и подпомага представянето на подкрепените от проекта граждански инициативи чрез публикации в сайта.


Станимир Минков – Станимир е един от помощниците на Йорданка Динева като помощник координатор. Той е завършил бакалавър политология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". В момента изучава магистратура Европейски проекти в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и кара стаж към Министерски съвет. Изключително организиран и систематичен, подпомага документирането на гражданските инициативи, работни срещи и отчети по проекта, участва активно в представянето на проекта на информационни събития.

1 коментара

Коментари

 1. Иван Димитров
  2018-05-12 15:48:12

  Без коментар. Сливен 2018.
  http://www.nabludatel.bg/index.php?id=263151

OFF
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Местността „Пода” в блозост до Бургас е най-богатото на видове място в Европа. На този един квадратен километър са установени 269 вида птици!
           Планина, обичам те