Календар

Организация на Българските скаути

Организация на Българските скаутиСКАУТСТВОТО е световно младежко движение с почти 100 годишна история и традиции. Възникнало през 1907г. в Англия, до наши дни скаутството е допринесло за духовното израстване, физическото укрепване и обществената реализация на повече от 250 милиона момчета и момичета по света. Днес, световното скаутско движение обхваща над 27 милиона млади хора от 156 държави. Националните организации на тези страни са обединени в Световната Организация на Скаутското Движение (СОСД).

СКАУТСКОТО ДВИЖЕНИЕ е доброволно, неполитично, образователно и демократично, открито за всички хора по света без разлика на произход, раса, възраст и вероизповедание, стоящо в съгласие и хармония с целите, принципите и метода на скаутството, такива, каквито са били създадени от неговият основател - лорд Робърт Бейдън Пауел.

МИСИЯТА на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез една хуманна ценностна система, основана на обещанието и закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото.

ЦЕЛТА на Организация на Българските Скаути е да допринася развитието на цялостния физически, интелектуален, обществен и духовен потенциал на младите хора, като личности и съзнателни граждани на своето общество в местен, национален и международен план.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9167 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    На планетата ни никога няма да има повече вода, отколкото има сега.
             Планина, обичам те