Календар

Съюз на ловците и риболовците в България

Съюз на ловците и риболовците в БългарияНЛРС-СЛРБ е национална организация, oснована през 1898 г., която представлява интересите на повече от 100 000 организирани ловци и 15000 риболовци, членуващи в 150 ловно-рибарски сдружения в цялата страна. Управителният съвет на националната организация заседава в централния офис в гр. София, бул. Витоша 31-33, а негов председател е доц. д-р Христо Михайлов.

НЛРС “СЛРБ” е правоприемник и наследник на Ловно-стрелческа организация “Сокол” и Българския рибарски съюз, обединени през 1948 г. в единна организация. През цялото си съществуване организацията неизменно защитава принципа, че дивечът и рибата са национално богатство и всички български граждани са собственици на дивата природа.

НЛРС-СЛРБ, като природозащитна организация подкрепя лова и риболова, в съответствие с принципите на разумно и устойчиво ползване на природните ресурси; работи за поддържане на биоразнообразието в дивата фауна и ихтиофауната на страната, като се грижи за устойчивото стопанисване и опазване на дивечовите и рибни запаси, развитието на ловните и риболовни спортове и киноложкото дело, възпитава в любов към природата.

НЛРС “СЛРБ” взаимодейства и сътрудничи с всички държавни и обществени институции, органи и организации, имащи отношение към опазването на българската природа и нейното дивечово и рибно богатство.

НЛРС “СЛРБ” развива широко международно сътрудничество със сродни ловни и риболовни организации. Съучредител и пълноправен член е на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) от 1931 г., член на Федерацията на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз (FACE) от 2000 г., на Международната конфедерация по риболовни спортове (CIPS) и на Международната федерация по риболовни спортове (FIPC).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10608 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Бухалите са нощни грабливи птици. Те имат плоски лица, за по-голям обсег на зрението. Меката им перушина ги прави напълно безшумни по време на полет.
           
  Install Flash player!