Календар

Фондация 'Биоселена'

Фондация 'Биоселена'Фондация за биологично земеделие "Биоселена" е българска неправителствена организация. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.

Основната цел на Биоселена е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда.

От септември 2012 година Биоселена работи в тясно сътрудничество с няколко от членовете на Коалицията: Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие и WWF Дунавско карпатска програма в България по проект "За Балкана и хората". Проектът цели да ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България


Биоселена ще си сътрудничи с Коалицията "За да остане природа" по въроси, касаещи утвърждаване на биоземеделието и развитие на земеделска политика отчитаща нуждите и взаимосвързаността с опазване на околната среда.

Новини (5)

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони (38)

Галерия (2)

От медиите (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8607 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Всички змии се размножават чрез яйца. При някои, обаче, яйцата се излюпват преди снасянето – още в корема на майката (наричат се живородни). Такива от българските змии са медянката и усойницата.
             Планина, обичам те