Календар

Българска орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН)

Българска орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН)Българската орнитологическа централа е част от Института по биоразнообразие и екосистемни услуги (ИБЕИ) при Българската академия на науките. Създадена е като самостоятелно звено в рамките на Царските природонаучни институти малко след като започва опръстеняването на птици с научна цел в България през 1928 г. Тя се явява първата специализирана структура в страната, чиято мисия е изучаване и опазване на българската орнитофауна. За лого на Орнитоцентралата (създадено 1980 г.) е избрана червенокръстата лястовица – южен вид, понастоящем широко разпространен в България.

Основната дейност на Българската орнитологическа централа е свързана с изучаване на различни аспекти от живота на птиците (миграция, гнездова биология и екология, поведение, мониторинг на техните популации), с характеристика на местообитанията им, с инвентаризация на защитени територии и др. Особен акцент имат изследванията върху миграциите на птиците в България посредством научния метод на тяхното индивидуално маркиране. Данните за повторно намерени опръстенени птици, маркирани у нас или в чужбина, са от особена ценност при изясняването на миграционните им пътища, местата за почивка и хранене, продължителността на живот, редица техни биологични и екологични особености и др., което е важно за тяхното опазване.

Българската орнитологическа централа е националният представител в Европейския съюз за опръстеняване на птиците (EURING), който координира в рамките на Европа дейността на орнитоцентралите в отделните държави и извършва научни изследвания върху популациите на птиците, най-вече въз основа на данни от маркирани индивиди.
През 1988 г. Българската орнитологическа централа създава Школа по орнитология и природозащита, която продължава да провежда (изцяло на доброволни начала) и понастоящем, ежегодно от октомври до май. Школата е безплатна и през първите 26 години от нейното съществуване я посещават повече от 1000 души, основно ученици и студенти. Провежда се в База-2 на ИБЕИ в София (бул. Цар Освободител 1).

Освен с Коалицията "За да остане природа" Българската орнитологическа централа има ползотворно сътрудничество с всички държавни и обществени структури с отношение към изучаването и опазването на видовете птици и техните местообитания като част от българската природа.

За връзка с Българската орнитологическа централа: ring.bgs AT gmail.com

Новини (148)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4590 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

    Знаете ли, че..

    На територията на България всички видове от рода Соколи са защитени от закона. Според някои изследвания соколите се нареждат сред най-интелигентните птици.
             Планина, обичам те