Календар

Петиция за забрана на царевичния хибрид MON810 в България

Петиция за забрана на царевичния хибрид MON810 в България

Благодарим на всички, които подписаха петицията! След проведено гласуване в Парламента на 17 и 18 март 2010, успяхме да защитим България от ГМО максимално. Това стана възможно благодарение на на най-успешната и силна гражданска кампания в България в новата ни история, която за три месеца спечели общественото мнение на своя страна и изцяло преобърна нагласите на изпълнителната власт за приемане на либерален закон.

Ето тук можете да прочетете какво точно се прие: http://forthenature.org/news/1413
=================================================================

Коалиция «За да остане природа в България» предлага на българското правителство да приложи и в нашата страна предпазната клауза по чл. 23 на Директива 18/2001 и се присъедини към 6-те страни, членки на ЕС със забрана на царевичния хибрид МОN 810.

Петицията е срещу само една царевица, защото това е изискването на Европейската директива: Да се разглежда всеки отделен случай. Не може да се забраняват всички ГМ култури, а всеки отделен случай, т.е. всеки отделен ГМ хибрид. Тъй като в ЕС е разрешен само хибрида царевица на Монсанто МОН810, е възможно да се забрани само този хибрид. Нито едно друго ГМ растение не е разрешено за отглеждане в ЕС.

За контакти и допълнителна информация:
Светла Николова, Сдружение "Агролинк" - svetla.nikolova@agrolink.org, 0888 359 239

Факти за ГМО: http://www.kompira.co.cc
Кой има полза от ГМО? Опасността от MON810: http://forthenature.org/nature/14

Давай

До Министерство на околната среда и водите
Народно събрание на Република България

Отчитайки резолюцията приета от участниците в 5-та международна конференция за Региони, свободни от ГМО „Храна и демокрация” в Люцерн, 2009;

Подкрепяйки предпазната клауза по чл. 4, алинея на Директива 2001/18 на ЕС ;

Основавайки се на Приложение II, т. B, считаме, че е необходимо да се проведат научни изследвания за специфичните условия в България, преди да се въведе за комерсиално отглеждане на хибрида MON810;

Отбелязвайки, че въвеждането на ГМО култури е форсирано от частния сектор, чиито интереси за развитието и маркетинга на ГМО са по-големи отколкото оценката за потенциалния риск за биоразнообразието, здравето на хората и животните, както и пренебрегването на правата на човека и в частност земеделските производители;

Отчитайки факта, че вече 6 страни в Европа са забранили MON810 и други 6 имат тотална забрана за отглеждане на ГМО култури или и други хибриди, освен MON810;

Имайки предвид нарастващите научни доказателства и изследвания, а именно:
• МОН810 не убива само целевия вредител (стъблопробивач), но и други организми, като ларвите на калинката, малки водни организми и пеперуди. Това води до отрицателно въздействие по хранителната верига нагоре и към други по-големи организми.
• Изследване в Люксембург показва, че полените на MON810 могат да се разпространяват на много по-голямо разстояние, отколкото се смяташе досега;

Отчитайки нарастващата загриженост на политиците от страните-членки на ЕС, а именно:
• На 2 март 2009 Съветът на Министрите на околната среда отхвърли предложението на Европейската комисия за отмяна на националната забрана на МОН810 в Австрия и Унгария.
• На 4 декември 2008 Съветът на Министрите на околната среда подчерта възможността за вземане на ограничителни мерки, включително и забрана, за да се осигури опазване на биоразнообразието в чувствителните системи и/или в региони със специфични агрономически и екологични характеристики;

Отчитайки конкретните условия за България като:
• Царевицата е широко разпространена култура в страната и е особено важно опазването на не-ГМ полета – конвенционална и биологична царевица.
• Последни данни сочат повече от 50 м разпространение на царевичният прашец.
• Няма данни за увеличено заплевеляване в България при царевицата и конвенционалните средства за борба с плевелите дават добри и сигурни решения за проблема;

Коалиция «За да остане природа в България» предлага на българското правителство да приложи и в нашата страна предпазната клауза по чл. 23 на Директива 18/2001 и се присъедини към 6-те страни, членки на ЕС със забрана на царевичния хибрид МОN 810.

Последно подписали:

2010-03-18БоримирАтанасовBG1951
2010-03-18elipetrovaBG
2010-03-18ВасилБаровBG
2010-03-18КристиянЦинцовBG
2010-03-18IvanNeshevBG1974
2010-03-18МаяКириловаBG1953
2010-03-18DaianageorgievaBG
2010-03-18ГаляСимеонова-КонахBG
2010-03-18ГерганаГригороваBG1989
2010-03-18ДаниелаПаневаBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

70974 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!