Календар

Петиция за забрана на царевичния хибрид MON810 в България

Петиция за забрана на царевичния хибрид MON810 в България

Благодарим на всички, които подписаха петицията! След проведено гласуване в Парламента на 17 и 18 март 2010, успяхме да защитим България от ГМО максимално. Това стана възможно благодарение на на най-успешната и силна гражданска кампания в България в новата ни история, която за три месеца спечели общественото мнение на своя страна и изцяло преобърна нагласите на изпълнителната власт за приемане на либерален закон.

Ето тук можете да прочетете какво точно се прие: http://forthenature.org/news/1413
=================================================================

Коалиция «За да остане природа в България» предлага на българското правителство да приложи и в нашата страна предпазната клауза по чл. 23 на Директива 18/2001 и се присъедини към 6-те страни, членки на ЕС със забрана на царевичния хибрид МОN 810.

Петицията е срещу само една царевица, защото това е изискването на Европейската директива: Да се разглежда всеки отделен случай. Не може да се забраняват всички ГМ култури, а всеки отделен случай, т.е. всеки отделен ГМ хибрид. Тъй като в ЕС е разрешен само хибрида царевица на Монсанто МОН810, е възможно да се забрани само този хибрид. Нито едно друго ГМ растение не е разрешено за отглеждане в ЕС.

За контакти и допълнителна информация:
Светла Николова, Сдружение "Агролинк" - svetla.nikolova@agrolink.org, 0888 359 239

Факти за ГМО: http://www.kompira.co.cc
Кой има полза от ГМО? Опасността от MON810: http://forthenature.org/nature/14

Давай

До Министерство на околната среда и водите
Народно събрание на Република България

Отчитайки резолюцията приета от участниците в 5-та международна конференция за Региони, свободни от ГМО „Храна и демокрация” в Люцерн, 2009;

Подкрепяйки предпазната клауза по чл. 4, алинея на Директива 2001/18 на ЕС ;

Основавайки се на Приложение II, т. B, считаме, че е необходимо да се проведат научни изследвания за специфичните условия в България, преди да се въведе за комерсиално отглеждане на хибрида MON810;

Отбелязвайки, че въвеждането на ГМО култури е форсирано от частния сектор, чиито интереси за развитието и маркетинга на ГМО са по-големи отколкото оценката за потенциалния риск за биоразнообразието, здравето на хората и животните, както и пренебрегването на правата на човека и в частност земеделските производители;

Отчитайки факта, че вече 6 страни в Европа са забранили MON810 и други 6 имат тотална забрана за отглеждане на ГМО култури или и други хибриди, освен MON810;

Имайки предвид нарастващите научни доказателства и изследвания, а именно:
• МОН810 не убива само целевия вредител (стъблопробивач), но и други организми, като ларвите на калинката, малки водни организми и пеперуди. Това води до отрицателно въздействие по хранителната верига нагоре и към други по-големи организми.
• Изследване в Люксембург показва, че полените на MON810 могат да се разпространяват на много по-голямо разстояние, отколкото се смяташе досега;

Отчитайки нарастващата загриженост на политиците от страните-членки на ЕС, а именно:
• На 2 март 2009 Съветът на Министрите на околната среда отхвърли предложението на Европейската комисия за отмяна на националната забрана на МОН810 в Австрия и Унгария.
• На 4 декември 2008 Съветът на Министрите на околната среда подчерта възможността за вземане на ограничителни мерки, включително и забрана, за да се осигури опазване на биоразнообразието в чувствителните системи и/или в региони със специфични агрономически и екологични характеристики;

Отчитайки конкретните условия за България като:
• Царевицата е широко разпространена култура в страната и е особено важно опазването на не-ГМ полета – конвенционална и биологична царевица.
• Последни данни сочат повече от 50 м разпространение на царевичният прашец.
• Няма данни за увеличено заплевеляване в България при царевицата и конвенционалните средства за борба с плевелите дават добри и сигурни решения за проблема;

Коалиция «За да остане природа в България» предлага на българското правителство да приложи и в нашата страна предпазната клауза по чл. 23 на Директива 18/2001 и се присъедини към 6-те страни, членки на ЕС със забрана на царевичния хибрид МОN 810.

Последно подписали:

2010-03-18БоримирАтанасовBG1951
2010-03-18elipetrovaBG
2010-03-18ВасилБаровBG
2010-03-18КристиянЦинцовBG
2010-03-18IvanNeshevBG1974
2010-03-18МаяКириловаBG1953
2010-03-18DaianageorgievaBG
2010-03-18ГаляСимеонова-КонахBG
2010-03-18ГерганаГригороваBG1989
2010-03-18ДаниелаПаневаBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

70317 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Повече от 99.9 процента от животните, живяли някога на Земята, са умрели преди появата на човека.
           
  Install Flash player!