Календар

Подписка за обявяване на поддържани резервати Иракли - Камчийски пясъци

Подписка за обявяване на поддържани резервати Иракли - Камчийски пясъци

Подписка за обявяване за поддържани резервати крайбрежните незастроени територии до 2 км от брега в района на Иракли – Емона, Емона - Елените, Шкорпиловци - Кара дере и Камчийски пясъци, според изготвеното предложение на гражданска група “Да спасим Иракли” и на “Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”.

Подписката можете да подпишете online или да изтеглите бланка от тук и после да ни я изпратите на адрес:

София 1421,
“Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”
ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3

Давай

В предвидения в чл. 52, ал. 1 на ЗПУГДМС тримесечен срок от внасяне на тази подписка, ръковододството на Народното събрание да се самосезира, внесе и разгледа съгласно установения ред законопроект за изменение и допълнение на Закона за защитените територии , с което да бъдат обявени за поддържани резервати крайбрежните незастроени територии до 2 км от брега в района на Иракли – Емона, Емона - Елените, Шкорпиловци - Кара дере и Камчийски пясъци, според изготвеното предложение на гражданска група “Да спасим Иракли” и на “Сдружение за дива природа БАЛКАНИ”.

Последно подписали:

2013-06-27МарияЯнчеваBG
2013-06-26НиколайРаяновBG
2013-06-25ЮлияГеоргиеваBG1988
2013-06-25ВелинаЧалгаджиянBG
2013-06-24габриелаилиеваBG
2013-06-24ВенциславЦоковBG
2013-06-24ДимитърЯнчевBG1985
2013-06-24ГеоргиСлавчевBG
2013-06-23ДеянаРадневаBG1987
2013-06-21СветлаТърнинBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

37384 посещения