Календар

Писмо до Евродепутати от граждани за природата

Писмо до Евродепутати от граждани за природата

Давай

Уважаема/и госпожо/господине:

Комисия за околната среда, водите и здравето:
Miroslav OUZK?
Ms Satu Hassi
Mr. Johannes BLOKLAND
Alexandru-Ioan MORTUN

Членове на комисията по околната среда:
Roberto MUSACCHIO
Mr. Jules MAATEN
Mr.Matthias GROOTE
Mr. Boguslaw SONIK

Като гражданин на страна от Европейския съюз, Ви призовавам за Вашата лична намеса за защита на гражданите на Република България срещу драстичните посегателства над националното природното богатство на страната. Умишлено неправилното транспониране на европейското законодателство, несъобразяването с никакви норми и принципи при планирането и изграждането на мега-проекти и отказът да се потърси наказателна отговорност за драстичните нарушения, свързани с тях, въпреки активността на гражданите и нетърпимостта на цялото общество към беззаконието, са факти, които поставят под въпрос европейския път на устойчиво развитие на региона. В тази връзка още миналата година от страна на движението "Да спасим Иракли" и природозащитната коалиция от НПО "За да остане природа в България" в Европейската комисия бяха внесени 50 000 подписа на граждани на Република България за спасяване на българското Черноморие.

Българското черноморско крайбрежие е сериозно заплашено от презастрояване. Тази заплаха се отнася също и за зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000, които трябва да защитават крайморските местообитания – дюни, скали, естуари, лагуни, гори и всички защитени видове, които ги обитават. Българското правителство напълно пренебрегва задълженията си за опазване на тези зони, както изискват директивите за опазване на природата. Нещо повече, тези зони вече са на път да бъдат напълно унищожени от хиляди малки строителни проекти, а също и от мащабни мега-проекти. Властите нехаят за мнението на обществото в защита на тези зони в страната – според проучвания на общественото мнение от юли 2007 г. тази подкрепа възлиза на 77 %. Българското правителство пренебрегва също и протестите на собствените си граждани, организирани съзнателно и целенасочено в защита на Черноморското крайбрежие и уникалните и планини. В момента се строят нелегални пътища и мега ски курорти в българските планини, по-специално в Рила, която над 2000 м. надморско равнище е национален парк. Рила е най-високата планина на Балканите и там живеят голям брой защитени видове. Също така тя е свето място за няколко духовни практики. Тези строителни проекти се контролират от фирми със съмнителни източници на средства, достъпът на граждани на нелегалните строителни площадки често е ограничаван от строителите, и защитена държавна територия е обявявана за частна след незаконни сделки с корумпирани властимащи. В момента на Рилските езера се строи незаконен лифт и път.

Единствената възможност да се спре това е незабавна реакция в подкрепа на европейските норми и на Натура 2000.

Европейският парламент трябва да изиска:

1.Европейската комисия да започне незабавно наказателна процедура срещу България за неопазване на зоните по Натура 2000, подобна на тази, която спаси Via Baltica в Полша, а също и официално разследване на нарушенията.

2.Спиране на европейското финансиране за местното самоуправление в общините с Натура 2000 зони, докато случаите с унищожаването на зоните не се разрешат, за да се предотврати възможността фондовете на ЕС да послужат за погазване на самите европейски директиви и за нарушаване на европейските принципи, изисквания и законодателство.

С уважение,

Последно подписали:

2008-11-12ВаняИвановаBG1955
2008-11-12АнтонДончевBG1982
2008-11-12АндрианаАндрееваBG
2008-11-12ЦветелинаЙордановаBG1983
2008-11-11NeliManewaBG1984
2008-11-11РадинаКараджоваBG1993
2008-11-11ВиолетаТоневаBG1961
2008-11-11AntonZankovBG1984
2008-11-11BistraEliseevaBG1994
2008-11-11JudithPetzoldDE1988

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

97476 посещения