Календар

НЕ на заменките!

НЕ на заменките!

Благодарим на всички, които се включиха в подписката за подобряване на Закона за горите.

За съжаление при разглеждането на Закона през април 2008 Парламентът не обърна никакво внимание на нашите искания.
На 29.04.2008 в Държавен вестник бяха публикувани измененията в Закона за горите, които въобще не отчитаха нашите предложения, а на 30.04.2008 Държавната агенция по горите започна безпрецедентна досега замяна на гори. От 30 април досега са заменени повече от 14 000 декара държавни гори, разположени основно по черноморското крайбрежие и около планинските курорти в Родопите, Рила и Пирин с разкъсани парцели, разхвърляни по цялата страна. Икономическите загуби за България от тази политика са на стойност над два милиарда лева.

В отговор на масовите замени на гори бяха депозирани 4 писма до Министър председателя с искания за налагане на мораториум върху замените и тяхното премахване от Закона за горите, молби за срещи и конкретни законодателни предложения. Нищо реално не се случи за съжаление.

По тази причина Коалиция „За да остане природа в България” депозира чрез Световния фонд за дивата природа сигнал до Европейската комисия (линк) за извършваните заменки като акт за недопустима държавна помощ за определени частни лица.
Стартирахме и интензивна медийна кампания с изнасянето за факти за извършените замени, прес-събщения и конференции. Мнение срещу заменките освен граждани и предствители на Коалицията изказаха и почти всички опозиционни партии, както и отделни депутати и групи от управляващата трипартийна коалиция. В същото време ние отправихме и отворено писмо до всички народни представители с молба да предложат забрана на заменките с гори.

В резултат на публичната и медийна кампания бяха внесени 5 предложения за промени в Закона за горите. Марина Дикова от НДСВ предложи ограничаване на заменките с законопроект (ЗИД на ЗГ 854-01-57), независимите народните представители Минчо Христов и Стела Банкова внесоха официално нашите текстове (ЗИД на ЗГ 854-01-86, а нп Иван Сотиров от ОДС внесе свой законопроект (ЗИД на ЗГ 854-01-120) също решаващ радикално проблема.

За съжаление на 18.11.2008 мнозинството от Комисията по земеделие и гори реши да отхвърли на първо четене законопроектите на Минчо Христов и Иван Сотиров, а Марина Дикова изтегли своя законопроект.

По този начин в Парламента останаха за разглеждане само 2 законопроекта: предложение на Председателя на Комисията по земеделие и гори Васил Калинов от Коалиция за България, третиращ замените в горския фонд (ЗИД на ЗГ 854-01-136) и предложение на Министерски съвет, третиращо замените в горския, селскостопанския фонд и населени места (ЗИД на ЗСПЗЗ 802-01-87). Тези 2 законопроекта, които предстои да бъдат разглеждани, са напълно неприемливи, защото:

1. Не предлагат никакво ограничение върху промяна на предназначението на заменените гори и селскостопански земи и всички заменени гори ще могат да бъдат изсечени и горския фонд застроен;
2. Предвиждат всички започнати замени се довършват до 28.02.2009 – така на практика замените се забраняват за следващото правителство. Сегашното може да продължи ударно да заменя още 3 месеца;
3. Оставят се серия от изключения за извършване на замени – като например за предоставяне на общини. След това общините могат да апортират получените терени в дружества или да ги продадат на свой ред;
4. За пръв път в Закона за горите се въвежда възможност за продажба на земи и гори от горския фонд. Предлага се да могат да се продават и гори, публична собственост, което влиза в противоречие с Закона за държавната собственост. Естествено, никой не иска да купува гора, за да я стопанисва като гора – всичката закупена гора ще бъде застроена.

Това наложи създаването на нова подписка срещу заменките и унищожаването на българските гори, в която може да се включите ТУК.


По-долу може да се запознаете с текста на първата подписка за запазване на горите в България.

Давай

Гражданска кампания за спасяване на горите и земите на България.

До:

Президент на Р България
Министър – председател
Председател на Народното събрание
Министър на земеделието и продоволствието
Председател Държавната агенция по горите
Комисия по земеделие и гори към Народно събрание
Комисия по околна среда и води към Народно събрание
Комисия за борба с корупцията към Народно събрание
Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
Главен прокурор на Република България
Депутати от Българския Парламент

Европейска комисия:
Дирекция Правосъдие


Уважаеми г-да,

Аз съм сериозно обезпокоен, че предлагания Проект за изменения и допълнения на Закона за горите не решава ключови проблеми на Българските гори като:

1. Възможностите да се правят заменки с гори и земи. Тази практика досега нанесе загуби на Бъглария в размер на милиарди евро като позволи десетки хиляди декари горски фонд и земеделски земи да преминат от държавни в частни ръце на стойност понякога 1000 пъти под пазарните цени на съответните терени;

2. Големите ползватели да получават дървесина на преференциални цени в ущърб на държавата и принципите на свободната конкуренция, както и възможностите за злоупотреба с количеството отсечена дървесина тъй като повечето от дървесината се продава на корен;

3. Лесоустройствените проекти се приемат с процедура, при която общественото участие не може да окаже адекватно влияние. С приемането ЛУП стават практически недостъпни за обществеността;

4. Частните гори с размер на имота до 20 декара се стопанисват от 2003 година без лесоустройствен проект, което доведе до поголовни сечи в някои части на страната..

ЗА РЕШАВАНЕТО НА ГОРНИТЕ ПРОБЛЕМИ Е НЕОБХОДИМО:

1. Отмяна на чл. 15б от Закона за горите и забрана на промяна на предназначението на заменените досега гори. Закона да осигури публичност на пълната документация по всички замени на гори и земи.

2. Прекъсване на връзката между дърводобива и търговията. Необходимо е всичката добита дървесина да се продава само чрез борсата и цената да се формира само на пазарен принцип;

3. Осигуряване на обществено участие при приемането на лесоустройствените проекти и пълен безплатен достъп на обществеността до тяхното съдържание;

4. Премахване възможността частни имоти на площ под 20 дка да се ползват без лесоустройствени планове, проекти и програми.

5. Забрана на голите сечи в естествените гори.

Аз смятам, че без адекватното решение на поставените горе проблеми и без ефективно наказание на досегашните заменки в ущърб на обществото проблемите с опазването на българските гори и земи няма да бъдат решени, а корупцията и разграбването на държавното богатство ще продължат.

С настоящето писмо настоятелно Ви моля за Вашето съдействие – за да остане природа в България!

С уважение:

Последно подписали:

2008-12-03ДобриПоповBG1985
2008-12-03lidiavitanovaBG
2008-12-03НедаБобеваBG1982
2008-12-02MikołajPotockiPL1994
2008-12-02МартинТодоровBG1985
2008-12-02Gergana StanchevaBG1982
2008-12-01Илияна ИвановаBG
2008-12-01МаняКръстеваBG
2008-11-30Дияна ИвановаBG1962
2008-11-30мариярайчеваBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

30719 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Учени прогнозират, че при днешните темпове на улов всички ловувани сега морски видове към 2050 г. ще намалеят до 90 на сто.
           
  Install Flash player!

  Често задавани въпроси