Календар

НЕ на заменките!

НЕ на заменките!

Благодарим на всички, които се включиха в подписката за подобряване на Закона за горите.

За съжаление при разглеждането на Закона през април 2008 Парламентът не обърна никакво внимание на нашите искания.
На 29.04.2008 в Държавен вестник бяха публикувани измененията в Закона за горите, които въобще не отчитаха нашите предложения, а на 30.04.2008 Държавната агенция по горите започна безпрецедентна досега замяна на гори. От 30 април досега са заменени повече от 14 000 декара държавни гори, разположени основно по черноморското крайбрежие и около планинските курорти в Родопите, Рила и Пирин с разкъсани парцели, разхвърляни по цялата страна. Икономическите загуби за България от тази политика са на стойност над два милиарда лева.

В отговор на масовите замени на гори бяха депозирани 4 писма до Министър председателя с искания за налагане на мораториум върху замените и тяхното премахване от Закона за горите, молби за срещи и конкретни законодателни предложения. Нищо реално не се случи за съжаление.

По тази причина Коалиция „За да остане природа в България” депозира чрез Световния фонд за дивата природа сигнал до Европейската комисия (линк) за извършваните заменки като акт за недопустима държавна помощ за определени частни лица.
Стартирахме и интензивна медийна кампания с изнасянето за факти за извършените замени, прес-събщения и конференции. Мнение срещу заменките освен граждани и предствители на Коалицията изказаха и почти всички опозиционни партии, както и отделни депутати и групи от управляващата трипартийна коалиция. В същото време ние отправихме и отворено писмо до всички народни представители с молба да предложат забрана на заменките с гори.

В резултат на публичната и медийна кампания бяха внесени 5 предложения за промени в Закона за горите. Марина Дикова от НДСВ предложи ограничаване на заменките с законопроект (ЗИД на ЗГ 854-01-57), независимите народните представители Минчо Христов и Стела Банкова внесоха официално нашите текстове (ЗИД на ЗГ 854-01-86, а нп Иван Сотиров от ОДС внесе свой законопроект (ЗИД на ЗГ 854-01-120) също решаващ радикално проблема.

За съжаление на 18.11.2008 мнозинството от Комисията по земеделие и гори реши да отхвърли на първо четене законопроектите на Минчо Христов и Иван Сотиров, а Марина Дикова изтегли своя законопроект.

По този начин в Парламента останаха за разглеждане само 2 законопроекта: предложение на Председателя на Комисията по земеделие и гори Васил Калинов от Коалиция за България, третиращ замените в горския фонд (ЗИД на ЗГ 854-01-136) и предложение на Министерски съвет, третиращо замените в горския, селскостопанския фонд и населени места (ЗИД на ЗСПЗЗ 802-01-87). Тези 2 законопроекта, които предстои да бъдат разглеждани, са напълно неприемливи, защото:

1. Не предлагат никакво ограничение върху промяна на предназначението на заменените гори и селскостопански земи и всички заменени гори ще могат да бъдат изсечени и горския фонд застроен;
2. Предвиждат всички започнати замени се довършват до 28.02.2009 – така на практика замените се забраняват за следващото правителство. Сегашното може да продължи ударно да заменя още 3 месеца;
3. Оставят се серия от изключения за извършване на замени – като например за предоставяне на общини. След това общините могат да апортират получените терени в дружества или да ги продадат на свой ред;
4. За пръв път в Закона за горите се въвежда възможност за продажба на земи и гори от горския фонд. Предлага се да могат да се продават и гори, публична собственост, което влиза в противоречие с Закона за държавната собственост. Естествено, никой не иска да купува гора, за да я стопанисва като гора – всичката закупена гора ще бъде застроена.

Това наложи създаването на нова подписка срещу заменките и унищожаването на българските гори, в която може да се включите ТУК.


По-долу може да се запознаете с текста на първата подписка за запазване на горите в България.

Давай

Гражданска кампания за спасяване на горите и земите на България.

До:

Президент на Р България
Министър – председател
Председател на Народното събрание
Министър на земеделието и продоволствието
Председател Държавната агенция по горите
Комисия по земеделие и гори към Народно събрание
Комисия по околна среда и води към Народно събрание
Комисия за борба с корупцията към Народно събрание
Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
Главен прокурор на Република България
Депутати от Българския Парламент

Европейска комисия:
Дирекция Правосъдие


Уважаеми г-да,

Аз съм сериозно обезпокоен, че предлагания Проект за изменения и допълнения на Закона за горите не решава ключови проблеми на Българските гори като:

1. Възможностите да се правят заменки с гори и земи. Тази практика досега нанесе загуби на Бъглария в размер на милиарди евро като позволи десетки хиляди декари горски фонд и земеделски земи да преминат от държавни в частни ръце на стойност понякога 1000 пъти под пазарните цени на съответните терени;

2. Големите ползватели да получават дървесина на преференциални цени в ущърб на държавата и принципите на свободната конкуренция, както и възможностите за злоупотреба с количеството отсечена дървесина тъй като повечето от дървесината се продава на корен;

3. Лесоустройствените проекти се приемат с процедура, при която общественото участие не може да окаже адекватно влияние. С приемането ЛУП стават практически недостъпни за обществеността;

4. Частните гори с размер на имота до 20 декара се стопанисват от 2003 година без лесоустройствен проект, което доведе до поголовни сечи в някои части на страната..

ЗА РЕШАВАНЕТО НА ГОРНИТЕ ПРОБЛЕМИ Е НЕОБХОДИМО:

1. Отмяна на чл. 15б от Закона за горите и забрана на промяна на предназначението на заменените досега гори. Закона да осигури публичност на пълната документация по всички замени на гори и земи.

2. Прекъсване на връзката между дърводобива и търговията. Необходимо е всичката добита дървесина да се продава само чрез борсата и цената да се формира само на пазарен принцип;

3. Осигуряване на обществено участие при приемането на лесоустройствените проекти и пълен безплатен достъп на обществеността до тяхното съдържание;

4. Премахване възможността частни имоти на площ под 20 дка да се ползват без лесоустройствени планове, проекти и програми.

5. Забрана на голите сечи в естествените гори.

Аз смятам, че без адекватното решение на поставените горе проблеми и без ефективно наказание на досегашните заменки в ущърб на обществото проблемите с опазването на българските гори и земи няма да бъдат решени, а корупцията и разграбването на държавното богатство ще продължат.

С настоящето писмо настоятелно Ви моля за Вашето съдействие – за да остане природа в България!

С уважение:

Последно подписали:

2008-12-03ДобриПоповBG1985
2008-12-03lidiavitanovaBG
2008-12-03НедаБобеваBG1982
2008-12-02MikołajPotockiPL1994
2008-12-02МартинТодоровBG1985
2008-12-02Gergana StanchevaBG1982
2008-12-01Илияна ИвановаBG
2008-12-01МаняКръстеваBG
2008-11-30Дияна ИвановаBG1962
2008-11-30мариярайчеваBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

31198 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    В България много пещери пазят археологически свидетелства за най-ранното обитаване от човека - от епохата на Палеолита, както и от по-късни епохи.
             Планина, обичам те