Календар

НЕ на измененията в Закона за лова

НЕ на измененията в Закона за лова

Давай

Благодарим на всички, които участваха в подписката и протестите срещу промените в Закона за лова и опазване на дивеча. Бяха събрани над 6000 подписа (електронни и на хартия) от граждани на 66 страни от целия свят (сред тях почти 2000 подписа от граждани на всички страни на Европейския съюз и 800 граждани на Русия).

Благодарение на всички Вас Народното събрание отхвърли искането за удължаване на ловния сезон за водоплаващи до 28 февруари.

На 21.10.2008 промените в Закона за лова бяха публикувани в Държавен вестник. Ловния сезон за водоплаващи остана до 31 януари! Така, червеногушите гъски, а и всички други водоплаващи птици ще получат един спокоен февруари, което ще им позволи да се подготвят за завръщането си по родните места и размножителния период. Ако бе допуснато удължаване на ловния сезон, това щеше да окаже значително отрицателно влияние на червеногушата гъска и на останалите видове водоплаващи!

Народното събрание прие и редица предложения на НПО свързани с регулиране на общия брой на ловците в България, засилване на контрола върху бракониерството, както и прилагане на европейското законодателство.
Парламента реши също да позволи създаването на частни ловни стопанства и отдаване на държавните ловни стопанства, но въведе относително строги процедури за тяхното отдаване и последващ контрол върху тях.
Парламента реши да закрие независимите ловни сдружения. Но те възнамеряват да продължат борбата...

Не можахме да постигнем всичко, което искахме, но като цяло благодарение на нашата Кампания промените бяха значително подобрени.

Благодарим отново на всички в и извън Народното събрание, които ни подкрепиха!

*********************************************************************

До:

Президента на Република България
Министър – председателя на Република България
Председателя на Народното събрание
Председателя на Държавната агенция по горите
Комисията по земеделие и гори към Народно събрание
Комисията по околна среда и води към Народно събрание
Комисията за борба с корупцията към Народно събрание
Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
Главния прокурор на Република България
Народните представители от Българския Парламент

Европейската комисия:
Дирекцията Околна среда при Европейската комисия


Уважаеми дами и господа,

Аз съм сериозно обезпокоен, че предлаганият Проект за изменения и допълнения на Закона за лова и опазване на дивеча, който бе разработен при пълна липса на прозрачност и участие на обществеността, нарушава принципите на устойчиво управление на дивечовите ресурси и създава сериозни предпоставки за корупционни и недемократични практики.

Настоявам Народното събрание на Република България да върне този законопроект за преработване!

Настоявам да бъде разработен нов законопроект от работна група с експертно участие на всички заинтересовани страни в условията на пълна прозрачност и в него да не бъде допуснато:
1. Удължаване на ловния сезон за водоплаващи птици от 31 януари до 28 февруари, което е в противоречие с изискванията на Директивата за дивите птици, Закона за биологичното разнообразие, както и с ратифицираните от България Бернска и Бонска конвенции;
2. Скрита приватизация на държавните ловни стопанства под формата на договори за съвместни дейности и неизгодно за държавата отдаване на държавните дивечовъдни участъци;
3. Даване на изключителни права на една ловна организация пред всички останали ловни и природозащитни организации, работещи за опазване и управление на дивите животни на България, в пълно противоречие с демократичните принципи и принципа за недопускане на дискриминация.

С настоящето писмо настоятелно Ви моля за Вашето активно съдействие за приемане на наистина модерен и адекватен на обществените нужди ловен закон в България!

С уважение:

Последно подписали:

2008-10-16красенпетровBG1967
2008-10-16ТенчоВладевBG1981
2008-10-16AlexandraDilchevaBG1982
2008-10-14vaniamanolkovaBG1994
2008-10-14MARLLANOSGB1950
2008-10-13ЗдравкоЗафировBG1982
2008-10-13НаталияАндрееваBG1974
2008-10-12AlanMoverleyGB1960
2008-10-11Емил ПетковBG1994
2008-10-11galinaspasovaBG1994

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

60002 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Българските гори покриват 33 млн. дка или 30% от повърхността на страната. От тях 67% имат местен прозиход.
           
  Install Flash player!

  Често задавани въпроси