Календар

Подписка в защита на Природен парк Витоша

Подписка в защита на Природен парк Витоша

Давай

До
Министър-председателя на Р България
Главния прокурор на Р България
Министъра на околната среда и водите
Председателя на Държавната агенция по горите
Кметът на Столичната община
Председателя на Народното събрание

Подписка в защита на Природен парк Витоша

През октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника бяха унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка. Извършител е фирмата Витоша ски АД, която притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

Унищожени са символи на Витоша - "морените”. И всичко това в най-стария национален парк на Балканите пред очите на двумилионна София.

Наказани няма.

Нещо повече - започнало е изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша. Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата.

Настояваме:

1. За незабавно спиране процедурата по проектиране на ски зоната от страна на следните институции: Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите и Столична община.

2. Да се наложат наказания на извършилите престъплението и на тези, които са го допуснали, а сега бездействат: Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община, район Витоша.

Последно подписали:

2012-01-05YanaDimitrovaBG
2012-01-05ХристоХристевBG1979
2012-01-05ВасилВасилевBG1974
2012-01-05ЕвгенияМаноловаBG1984
2012-01-05Милена ПолитоваBG
2012-01-05ИвайлоХристовBG1980
2012-01-05МарияНеноваBG1984
2012-01-05ГалинаКелорска-ТрифоноваBG1971
2012-01-05ПенкаМитковаBG
2012-01-05ВилиславаЧорбаджийскаBG

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

128485 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!