Календар

НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!

НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!

Благодарим на всички, които участваха в двете подписки и протестите срещу заменките и другите промени в Закона за горите. В двете подписки бяха събрани общо повече от 10 000 подписа (електронни и на хартия). Благодарение на всички Вас след почти едногодишна кампания Народното събрание на 16.01.2009 година премахна замените на гори с юридически лица http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1675.

Това стана след масивно отразяване на проблема от страна на независимите медии и активна гражданска кампания в и извън Парламента, както и след серия много тежки обсъждания в Комисията по земеделие и гори в Парламента.

От 30.04.2008 до 16.01.2009 са ни известни 59 замени на гори, при които почти 15 000 декара държавни гори разположени по Черноморието и планински курорти бяха заменени срещу 42 000 декара частни гори пръснати по страната. Заменените държавни гори са в процес на изсичане и застрояване, а държавата загуби милиарди от разликите в цените. Замените бяха за знакови фигури като Христо Ковачки, Красимир Гергов, Гриша Ганчев, Тодор Батков и други подобни „национално отговорни” и офшорни бизнесмени.

За щастие благодарение на нашето възмущение и натиск на 16.01.2009 год. Парламента прие:
- Заменките на частни гори да спрат ВЕДНАГА, с влизане на промените в Закона в сила. В момента има над 300 чакащи заменки, които успяхме да спрем!
- ски съоръжения в горски фонд да се правят само след промяна на предназначението на горите;
- ловният сезон за водоплаващ дивеч да си остане до 31 януари;
- да може да се продават държавни гори само извън защитените територии и зони, при условия и ред посочен в Правилника за прилагане на Закона за горите.

Парламентът не прие всичките ни искания. И все още остават значителни проблеми свързани със замени и застроявания на горите:
- продължава да има възможност да се заменят държавни гори с общински. Това е вратичка за корупционни практики, тъй като общините могат да апортират заменените терени (на смешни цени естествено) в юридически лица, предоставяйки земя за проектите им.
- Не са одобрени предложените от нас ограничения за смяната на предназначението на заменените до сега гори за минимум 20 години;
- възможността за продажба на държавни гори е сериозна опасност, която може да се използва за приватизация на апетитни терени.

Въпреки че Парламента не реши цялостно проблема, то това все пак е огромна победа! Повече от 300 заменки (за може би десетки хиляди декари гори) бяха спрени!

Благодарим на всички, които се подписаха на двете петиции и протестираха през декември и януари пред Парламента!

Благодарим на независимите български медии, които осветиха проблема и му дадоха гласност. Специални благодарности на «Дневник», «Капитал», «Сега», «Класа», «Банкер», Ре-ТВ и много други!

Благодарим на народните представители, които се заангажираха с каузата на българските гори и по специално на:
- н.п. Евдокия Манева от ДСБ, без чието много активно съдействие през миналата година нямаше да можем да постигнем тези резултати;
- независимите н.п. Минчо Христов и Стела Банкова, които внесоха и защитаваха наши предложения срещу замените като техен законопроект (който бе отхвърлен от мнозинството);
- н.п. Иван Сотиров от СДС, който вкара наши предложения в своя законопроект за горите (който бе отхвърлен от мнозинството);
- н.п. Яне Янев от РЗС, който вкара наши предложения (отхвърлени от мнозинството) и задаваше въпроси срещу замените.

*********************************************************************


По- долу следва оригиналния текст към петицията

От 30 април досега бяха заменени повече от 14 000 декара държавни гори, разположени основно по Черноморското крайбрежие и около планински курорти в Родопите, Рила и Пирин с разкъсани парцели, разхвърляни по цялата страна. Въпреки че държавата получи в замяна на тях 50 000 декара частни гори, то поради разликата в цените на разменените терени, тя претърпя загуби на стойност над два милиарда лева. Освен това веднъж заменени, държавните гори скоро престават да бъдат гори, а „влизат в регулация“ и се изсичат за изграждане на частни курортни комплекси и апарт хотели....

Това беше един от скандалите на годината и под силния обществен натиск управляващото мнозинство внесе два законопроекта за „премахване” на заменките.

За съжаление тези законопроекти:
1. Не предлагат никакво ограничение върху промяна на предназначението на заменените гори и селскостопански земи и всички заменени досега и в бъдеще гори ще могат да бъдат изсечени и горския фонд застроен;
2. Предвиждат всички започнати замени се довършват до 28.02.2009 – така на практика замените се забраняват за следващото правителство. Сегашното ще продължи ударно да заменя още три месеца;
3. Оставят се серия от изключения за извършване на замени – като например за предоставяне на общини. След това общините могат да апортират получените терени в дружества или да ги продадат на свой ред;
4. За пръв път в Закона за горите се въвежда възможност за продажба на държавни гори. Предлага се да могат да се продават и гори, публична държавна собственост, което влиза в противоречие с Закона за държавната собственост.
5. Предлага се да не се променя предназначението на терените, използвани за ски съоръжения. Така техните собственици ще бъдат освободени от такси в размер на стотици милиони левове. Изсичането на горите за ски съоръжения ще бъде прикрито тъй като формално терените за лифтове и влекове ще се водят гора :)

На практика замените ще продължат, но вече съчетани и с разпродажба на гори (включително гори публична държавна собственост) и премахнати такси за ски комплекси.

Молим всички, на които им е мило бъдещето на българските гори и земи, да подкрепят нашата петиция за пълно премахване на замените и недопускане на разпродажба на българските гори!

Давай

До:

Президента на Република България
Министър – председателя на Република България
Председателя на Народното събрание
Председателя на Държавната агенция по горите
Комисията по земеделие и гори към Народно събрание

Народните представители от Българския Парламент
Европейска комисия: Главна Дирекция Конкуренция


Уважаеми дами и господа,

Аз съм сериозно обезпокоен, че предлаганите законопроекти за премахване на замените* не решават въобще проблемите с опазване на Българската Гора. Заменките се прекратяват, но чак към мандата на следващото правителство, като се предвижда всички започнати замените да бъдат завършени, а те са над 300 до този момент.
И за да продължи процеса на прехвърляне на терени от държавата в частни ръце се предлага законова възможност за продажба на останалите държавни гори, включително и горите, които са публична собственост!

Тези законопроекти не решават, а създават проблеми!

По тази причина аз категорично настоявам:
1. Парламентът незабавно да обяви пълен мораториум върху всички замени на държавни или общински гори и земи.
2. Замяната на държавни и общински гори, земи и друга собственост да бъде премахната без никакво изключение в Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
3. Да бъде отхвърлено предложената възможност в Закона за горите за продажба на държавни гори, частна държавна собственост.
4. Да бъде отхвърлена предложената възможност за продажба на държавни и общински гори и земи, публична собственост.
5. Извършените от 01.01.2007 г замени на гори и земи да бъдат анулирани или да бъде забранена смяната на предназначението на заменените земи и гори за срок от 20 години.
6. Да бъде отхвърлено предложението терените за ски съоръжения да не бъдат изключвани от горския фонд.

С уважение:

* Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен на 11.11.2008 г. от името на Министерски съвет, сигнатура 802-01-87;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен на 06.11.2008 г. от името на Васил Калинов /Параментарна група на Коалиция за България/, Бойко Великов /Параментарна група на Коалиция за България/, Ангел Тюркеджиев / Параментарна група на НДСВ/, сигнатура 854-01-136

Последно подписали:

2009-01-18ЯворКамбуровBG
2009-01-18ИлиянПетровBG1978
2009-01-18МирославКръстевBG1990
2009-01-18antoniabradeBG1979
2009-01-18Цветослава ВатеваBG1987
2009-01-18КрасимирКириловBG
2009-01-18Жанета ПетроваBG1984
2009-01-18ПламенАндреевBG1985
2009-01-18ВергинияНиколаеваBG1979
2009-01-18MargaritaStangerSE

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

53268 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Поради обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3‰) отколкото водата в световния океан (около 36‰).
             Планина, обичам те