Календар

„За да остане природа в България”

Донор: SDC – Швейцарската агенция за развитие и сътрудничесто
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2007 / 31.12.2007
Бюджет: 23 000 лева

Kампанията и гражданските акции през 2006та година показаха засилващ се интерес от възможности за гражданско участие в различни събития и мероприятия с цел изразяване на изразяващи активна позиция по определени проблеми. От друга страна, единствено силния обществен интерес е в състояние да предизвика изпълнение на законовите изисквания на отговорните български институции, както и да предизвика интереса на европейските институции. Ето защо през 2007ма година основна цел на проекта е да поощри гражданското участие чрез широки медийни и публични кампании.

Цели:

1. Да увеличим гражданската подкрепа и участие;
2. Да подтикнем институциите да изпълняват законовите си задължения относно защитените територии и зони;
3. Да информира и намери подкрепа в Европейските организаиции, мрежи и институции.Резултати:

* Мониторинг на състоянието на изграждане на европейската мрежа Натура 2000 в България и изпращане на редовни становища и сигнали до българските и европейски институции (над 50 бр.);
* Стабилизиране на партньорска застъпническа кампания за защитените територии и зони (включваща съвместната работа на българските партньори на международни мрежи като IUCN, BirdLife, WWF и др.);
* Информиране на Бернската конвенция и Европейската комисия за нарушенията при изграждане на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 в България;
* Публична кампания, включително видео клипове, информационни материали, песни, над 100 публични събития, петиции, бдения…;
* Създаване на възможности за засилено гражданско участие в разнообразни прояви и активиране на гражданското общество в България;
* Мотивиране на обществеността да дарява време, улисия и финанси за каузи;

4610 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Прогнозите са, че плодорони почви ще има до към 2020 г. Изхранването след това на света ще се случи само със сериозна грижа за обработваемите площи, които трябва да останат годни за ползване.
           
  Install Flash player!