Календар

Блиц конкурс за кратък еко-комикс със срок до 29 февруари

Блиц конкурс за кратък еко-комикс със срок до 29 февруариДо 29 февруари 2016 г. инициатива "Зелени закони" провежда конкурс за кратък еко-комикс. Конкурсът цели да разясни най-важните проблеми в българската политика за околна среда, по които експертите на "Зелени закони" работят, както и да помогне за по-активно участие на гражданите и институциите за решаването на тези проблеми. Смятаме, че форматът от кратък комикс (разказ на история в до 4 картинки) ще е най-късият път за информиране на широката общественост и за послание към институциите.

Конкурсът е разделен на три теми, като всеки участник може да участва и в трите теми.
Наградният фонд е на стойност от 50.00 лв. за всяка една от темите.

1. Дюните по Черноморието
Проблем 1.1: над 70 % от дюните извън плажовете са частна собственост; от тези 70% около 90% са в резултат на заменки на гори (например Камчия, Аркутино). 60% от всички частни дюни са резултат на заменки със земи в горския фонд и съответно са изкупени на по-ниски цени от търговската им стойност (например Камчия, Аркутино). Целта на комикса е да насочи действията на институциите към изключване на възможността дюните да бъдат застроени, възстановяването им като държавна собственост като така ще се гарантира опазането им като национално богатство.

Послание към институциите: 1.1."Развалете заменките на дюни!"

Проблем 1.2: Парламентарната комисия по регионално развитие прие промени в ЗУЧК, забраняващи къмпингуването, нощуването и паркирането в зона А на крайбрежието (на отстояние 100 м от морето) - освен в определените за това места. Знаем, че крайбрежната ивица е изключителна държавна собственост, а определени за къмпинг места по нея на практика вече липсват, включително и в планираните като "диви плажове" Карадере, Иракли и Корал и забраната за нощуване ще задължи всеки да ползва хотелски услуги и ще ограничи достъпа до националното богатство Черно море и до дефинираните от Конституцията като изключителна държавна собственот плажна ивица и дюни.

Послание към институциите: 1.2."Искам достъп до морето!"

2. Чиста енергия за добър климат – много се говори за промените в климата, за възможностите на чистите методи на добив на енергия. За всяко едно от тези действия са необходими нови инвестиции и проучвания, а ние просто от днес можем да започнем от спестяването на енергията.

Послание към гражданите и институциите: "Най-чистата енергия е спестената енергия – Нега-ват (NegaWatt)"

3. Старите гори – в момента няма изрична защита на старите гори в България. Тяхното управление е подобно на всяка друга гора, т.е. те рано или късно ще бъдат изсечени за дърводобив. Старите гори в България са едва 4% от всички гори, но в тях биоразнообразието е изключително високо и за много видове вековната гора е единственото възможно място за живот. Защитата на вековните гори ще гарантира тяхното съхраняване за бъдещите поколения, както и ще даде възможност за изучаването на недокоснати от човека гори.

Послание към институциите, по-конкретно Министерството на земеделието и храните: „Забранете дърводобива в горите над 100 г.!"[i/]

Регламент и условия за участие в конкурса.

Най-добрите комикси ще бъдат отпечатани на хартия във формат пощенска картичка (А6), на гърба на които ще има послание до отговорната институция за предприемане на действия по решението на дадения проблем и които ще бъдат разпростарнявани и подписвани от граждани. Пример за успешен комикс с автор Светлана Мурджева можете да видите в приложената картинка - той беше част от кампанията ни, с която искахме проектите за промени в плановете за управление на парковете Пирин, Витоша и Рила да не бъдат приети, докато не се преработят с изрични забрани за ново строителство. До момента от Министерството бяха върнати за преработка проектоплановете за Пирин и Витоша, а 245 души подписаха и изпратиха до Министъра на околната среда и водите картички с визиите от кампанията ни.

FB

Проектът “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси„ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2065 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно