Календар

ДПП 'Врачански Балкан' представя сборник 'Фаунистично разнообразие на Природен парк Врачански Балкан'

ДПП 'Врачански Балкан' представя сборник  'Фаунистично разнообразие на Природен парк Врачански Балкан'На 18 май 2016 г Национален природонаучен музей София, списание ZooNotes и Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" ще представят сборник “Фаунистично разнообразие на Природен парк „Врачански Балкан”.

Сборникът ZooNotes съдържа 25 фаунистични статии за различни групи животи от района на природният парк. Статиите обобщават, както публикувани вече данни за района, така и много нови, отнасящи се до 1332 вида животни. Освен в печатен вариант,сборникът е наличен и онлайн на сайта на Пловдивският университет www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg.

Представянето на сборника ще бъде на 18 май в гр. София в залата на Националният природонаучен музей на адрес бул. Цар Освободител 1, от 10.00 часа

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6174 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно