Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисия

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисияНа стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000. Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.

Прочети пълния текст

114 посещения

Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територии

Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територииАсоциация на парковете в България (АПБ) организира четвърто обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 зоните. Обучението ще се проведе в гр. Трявна в периода 30 май - 3 юни 2016 г. Поканени са лектори, които ще представят различни теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и видове, с околната среда и с хората.

Прочети пълния текст

99 посещения

„Ново начало за сухоземните костенурки“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Ново начало за сухоземните костенурки“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще ви представим чудния свят на сухоземните костенурки и по-конкретно – шипоопашатата (Testudo hermanni, Gmelin 1789) и шипобедрената (Testudo graeca, Linnaeus 1758) костенурки.

Прочети пълния текст

88 посещения

Националната генетична лаборатория ще установява породата на животните с най-модерни методи

Националната генетична лаборатория ще установява породата на животните с най-модерни методи„Националната генетична лаборатория ще ни позволи да ползваме най-съвременния метод за установяване на породата на животни“, заяви каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на Националната генетична лаборатория за ДНК анализ в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Министър Танева откри лабораторията заедно с директора на Федералната служба по земеделие на Конфедерация Швейцария д-р Бернард Леман, който е на двудневно работно посещение в България.


Прочети пълния текст

43 посещения

Важно за кандидатстващите за ПББ

Важно за кандидатстващите за ПББУважаеми приятели и съмишленици,
Поради това, че 29.04.2016 г. е официален почивен ден, АПБ Ви информира, че срокът за подаване на документи по Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес е удължен до 03.05.2016 г. (18.00 часа). Напомняме Ви, че документи могат да се подават както в офиса на АПБ (гр. София – 1000, ул. „Хан Аспарух” № 26, ап. 1 ), така и на електронната поща на Асоциацията – apb@parks.bg.

Прочети пълния текст

159 посещения

„За птиците и доброволците - резултатите от 12-годишното гледане към небето.“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразието

„За птиците и доброволците - резултатите от 12-годишното гледане към небето.“ - част от курс 'Опазване на биоразнообразиетоС помощта на стотици доброволци от цялата страна, Българското дружество за защита на птиците оценява състоянието на широкоразпространените видове птици в страната ни вече 12 години.

Прочети пълния текст

174 посещения

'Невидимото богатство на подземния свят' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Невидимото богатство на подземния свят' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица ще си говорим пещерите и чудатото разнообразие от организми, което ги обитава. На гости ще са ни спелеолози от Пещерен Клуб и Спелео Училище "София", които ще ни представят информация за разнообразието от прилепи, пещерна безгръбначна фауна и пещерна флора в района на Западна България и по-точно, в района на общ. Годеч.

Прочети пълния текст

140 посещения

„Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

„Горите, горското стопанство и лесовъдите – щрихи от миналото!” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'В разгара на „Седмицата на гората“, ви предлагаме историческа разходка из архивите, съхранени в Музея на Лесотехнически университет.

Прочети пълния текст

187 посещения

Опазване на биоразнообразието или как работи европейския клон на една от най-големите екологични мрежи в света “Friends of the Earth – Europe”

Опазване на биоразнообразието или как работи европейския клон на една от най-големите екологични мрежи в света “Friends of the Earth – Europe”Курс "Опазване на биоразнообразието"

Тази седмица на гости ще ни е г-н Бертран Сансоненс – швейцарски експерт, част от организациите „Pro Natura“ и „ Friends of the Earth - Europe“.

Прочети пълния текст

138 посещения

Доброволческа акция 'Да помогнем на чифлика - част 2 “The sequel“

Доброволческа акция 'Да помогнем на чифлика - част 2 “The sequel“След изключително успешна доброволческа акция “Да помогнем на Чифлика”, идва ред и на нейното естествено продължение „Да помогнем на Чифлика – част 2 “The Sequel“. Доброволческата акция се организирана от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „За Балкана и хората” и ще се проведе на 8, 9 и 10 април 2016 г.

Прочети пълния текст


Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

         Участие за природата
         
Install Flash player!

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

    Знаете ли, че..

    Според Greenpeace 80% от първичната гора на планетата вече е унищожена - половината в последните 30 години. Всяка минута в света се изсича гора с размера на 33 футболни игрища.
             Зелени закони