Календар

Информация за биологичното земеделие в България (репортаж и материали)

Информация за биологичното земеделие в България (репортаж и материали)В петък, 13 април се проведе семинар на тема: „Новата Обща селскостопанска политика и мястото на агроекологията в нея. Как България да се възползва максимално от новата по-зелена ОСП?”. На семинара е отчетено, че био производители са с 90% повече, а земеделски био площи са с 60% повече през 2012 г. спрямо 2011 г. Така сертифицираните площи за биологично производство в България през 2012 година вече са 403 780 декара, а броя на сертифицираните оператори (производители, преработватели, търговци) са вече 2016! Ако към тази цифра се добавят и подизпълнителите, които подлежат на същия контрол, то общият брой на сертифицираните оператори в България е 2883. Тези факти показват, че към биологичното производство са се присъединили основно малки стопанства (със среден размер приблизително 100 дка).

Разпределението на операторите е както следва:

- Производители 95%
- Преработватели 3%
- Износители и други 2%

Продължава тенденцията за увеличение на биологичните пчелни семейства – нови 26491 пчелни семейства са били включени в системата за контрол през 2012 година, с което общият брой на биологичните пчелни семейства нараства до 85 346 (увеличение с 45% спрямо 2011 г!)

Малко увеличение има в броя на биологично отглежданите овце (нови 2527) и говеда (нови 197), в същото време козите са намалели с 566 през 2012 г.

Пазарът на био храни в България следва същата тенденция:
• Оборотът на био пазара в България за 2012 г. бележи ръст от 40% на годишна база
• Ръст от 20% на продажбите в специализираните био магазини
• Ръст от 50% на продажбите в търговските вериги
• Ръст от 100% на интернет търговията
Очакван ръст на продажбите през 2013 г. – 25%.

Други интересни факти, които участниците в семинара научиха са, че биологичните ферми ще получават „зеления” компонент на директните плащания от началото на 2014 година по право, а браншовите и екологични НПО предлагат в следващата Програма за развитие на селските райони да се включи тематична подпрограма „Биологично земеделие”.


Допълнителна информация:
Видео репортаж от семинара
"Зелено плащане"
Био пазар в България
Статистика био 2012
Био земеделие - новата ОСП
Тематична подпрограма Био земеделие

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2768 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони