Календар

Започна схема за плащане на екосистемни услуги във връзка с опазване на пасищата и ливадите

Започна схема за плащане на екосистемни услуги във връзка с опазване на пасищата и ливадитеВ резултат от изоставянето на традиционните селскостопански практики и обезлюдяването много от местните породи животни са застрашени от изчезване. От друга страна липсата на пашуващи животни води до влошаване на тревните местообитания, те губят своята природна стойност, охрастяват се и постепенно се превръщат в част от горския фонд. Поради тази причина WWF, съвместно с местна НПО организация - ЕКИП Българка и фирма К-Експрес разработват двумесечна кампания, чрез която ще бъдар събрани средства за закупуването на на застрашени от изчезване породи домашни животни, отглеждането и възпроизвеждането им в местни ферми на територията на парка.

„За нас беше важно да намерим вариант да поддържаме и опазваме тези ливади и пасища“, продължава Григорова. Когато ливадите и пасищата се поддържат чрез паша или се косят по съответния начин, те стават дом за много емблематични за България растителни и животински видове, като например за лалугера. Когато не се поддържат, тези видове изчезват от съответните територии. „Това е консервационният ефект, който търсим, и всъщност е една от екосистемните услуги, които пасищата и ливадите осигуряват. За да го свържем и с останалата част на българо-швейцарския проект и с местния поминък, схемата, по която работим, е осигуряване опазването на характерния генофонд на тези природни територии, на застрашени от изчезване породи домашни животни, като например средно старопланинската порода овца. Много характерна за тази територия в миналото е и каракачанската овца“, допълва Григорова.
Територията на ПП „Българка“ е интересна с това, че навремето е била на пътя на каракачаните. Каракачаните от Бяло море са водили стадата и животните си на билните поляни над Трявна. „Стотици хиляди овце, коне и семействата на тези хора са ходили на тази територия, за да се възползват от високите качества на фуража, който се е осигурявал от високопланинските ливади и пасища тук“, разказва Юлия Григорова, ръководител на отдел „Политики и зелена икономика“ във WWF. В момента, поради западане на животновъдството броят на животните драстично е намалял, а ливадите и пасищата пустеят и са застрашени от изчезване, тъй като гората постепенно ги завзема.

Целта на тази схема е набраните средства да се събират в специален фонд, който да бъде изразходван за закупуване на агнета от застрашени от изчезване породи. В последствие те ще бъдат върнати по пасищата и поляните на парка. „Планираме да ги дадем с договори на местните ферми и стопани за отглеждане. Ще търсим фермери с умения да отгледат тези животни, с уговорката, че те ще внимават за тяхното възпроизвеждане, ще запазят характерния генофонд на породата, и в същото време ще ги използват за поддържането на определени пасища и ливади“, казва Григорова.

На 1 ноември 2014 г. WWF стартира едномесечната кампания „Кулинарните тайни на природата“, в партньорство с фирма К-Експрес. "За кампанията намерихме характерни рецепти на храни от ПП "Българка", които вече са забравени или са малко познати в останалите части на страната, но местните хора все още готвят." Поне 12 такива храни ще бъдат предлагани всеки ден в ресторантите на К-Експрес в София, Пловдив, Варна и Бургас. Процент от продажбата на тези храни ще бъде използван за фонда за закупуване на застрашени от изчезване породи животни, които ще бъдат върнати на територията на ПП „Българка“. „Надяваме се кампанията да бъде успешна, за да можем постепенно да включим и други територии. Ще стартираме с голямо публично събитие за дегустация, на което колегите ще обяснят какво беше необходимо да направим, за да бъдат приготвяни тези рецепти всеки ден“, споделя Григорова.

В ресторантите ще се продават и продукти, произведени в други ферми в региона, като сладка, ореховки и различни деликатеси, характерни за района на ПП "Българка". Ако кампанията „Кулинарните тайни на природата“ се окаже успешна, ще я повторим с храни от ПП „Врачански Балкан“. Ако двете кампании са успешни, можем да ги приложим и към други територии. Надеждата е в бъдеще подобни ПЕС схеми да се приложат в цялата страна.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2233 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони