Календар

“Участие за природа” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

“Участие за природа” - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Ако сте студент, нямате опит, но искате да усетите какво е да си част от екипа, формиращ екологичните и природозащитни приоритети в страната. Или пък имате голям интерес в работата на терен, проверката на сигнали, застъпническата дейност, администрацията на проекти и др., това е лекцията за вас!

Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк стартира проект „Участие за природа“, който цели да насърчи включването на неправителствените организации в процесите на формулиране на политики и взимане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво. Към екипа на проекта могат да се включат доброволци с много интересни задачи, като за участието им в дейностите по проекта ще отговарят конкретни експерти от екипа на фондацията и по този начин доброволците ще имат възможност за тясно сътрудничество и въвлеченост в дейността на Българска фондация Биоразнообразие и Коалицията „За да остане природа в България“. Очакваме участието в дейностите на проекта да има силата на практическо обучение и стаж и по този начин да спомогнем за повишаването на възможностите за бъдеща реализация на студенти в сферата на природозащитата и/или тяхната специалност.

Темата:
“Участие за природа” – възможност за доброволчески стажове в рамките на нов проект за целите на Коалицията “За да остане природа“

Списък на доброволческите позиции:

(Студенти) биолози – за работа на терен и съставяне на сигнали.

Доброволец застъпнически дейности - студент политология или свързани науки.

Доброволец технически помощник координатор проект.

Доброволец поддръжка на сайт.

Доброволец журналист.

Доброволец превод на английски език.

Повече за проекта, очакванията и възможностите за включване в него ще научите на 26.11.
(сряда) от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски университет „Св.

Лектор: Йорданка Динева – координатор кампании в Българска фондация Биоразнообразие и координатор на проекта.

Facebook събитието

Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Курсът се подпомага от Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2290 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони