Календар

Творческо предизвикателство: визия за посланието 'Да защитим защитените територии'.

Творческо предизвикателство: визия за посланието 'Да защитим защитените територии'.За да не бъдат защитените ни територии защитени само на хартия, помогнете ни да визуализираме несвършващата вече повече от 15 години кампания „Да защитим защитените територии“. Имате пълната свобода да развихрите творческите си умения и въображение и да ги въплътите в идеи, отговарящи и отразяващи посланието.

КОНКУРСЪТ Е В ДВЕ КАТЕГОРИИ:

Категория 1. Визуализация на посланието “Да защитим защитените територии”, във вид и формат, подходящи за ползване под формата на картинка, плакат, инфографика, карта, картичка, банер и др. Няма ограничения в начина за визуализиране на посланието.
Най-интересните предложения ще използваме за популяризиране на проблемите в защитените територии: към новини на сайта, за изработване на печатни материали, за илюстриране на съобщения във фейсбук, при конкретни акции в рамките на несвършващата кампания за защита на защитените територии.

Категория 2. Визуализация на посланието “Да защитим защитените територии” за отпечатване върху тениски или друг текстилен носител. Условията за визуализацията да е едноцветна или максимум двуцветна.
Моля изпращайте ни файловете във формат .jpg, а в последствие избраните дизайни ще ни трябват и във файл в криви за печат (.eps, .crd, .pdf).
Задължително е сайтът на коалицията www.forthenature.org да намери своето място във вашата идея, независимо в коя от двете категории попада тя.

Срокът за набиране на предложения 10 май адрес: peter.todorov@biodiversity.bg (subject: konkurs Da Zashtitim ZT). Всички получени предложение ще бъдат публикувани в галерия към сайта ни www.forthenature.org.

След събирането на предложения комисия ще избере по пет от предложенията в двете категории, които отговарят най-точно на следните критерии:
1. Максимално ясно и точно отразяване на посланието
2. Атрактивност и привлекателност на визуализацията
3. Оригиналност на предложението
4. За категория 2 - да се възприемат лесно и ясно

Избраните предложения ще бъдат достъпни за публично гласуване на сайта на Коалицията и всички заедно ще изберем победителите.

Запазваме си правото да раздадем поощрителни награди, а също така повече визии от избраните от публиката да бъдат използвани за целите на Коалиция „За да остане природа в България“ с посочване на авторството.

Награда
Освен моралната награда и радостта, че Вашето предложение ще стане символ на посланието, ще достигне до хиляди хора и така ще спомогне за опазването на защитените територии, победителите в двете категории на конкурса ще получат и уикенд за двама в района на Западна и Централна Стара планина. Настаняването ще е в място – добър пример за това как опазването и съхраняването на природата могат да вървят ръка за ръка и да са основа за устойчиво развитие на селските райони в територии с висока природна стойност – връзка, която може да е печеливша за местните хора, за бизнеса и за околната среда.
Наградите по конкурса се осигуряват от Българска фондация Биоразнообразие по проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта може да намерите тук: http://forthenature.org/swissprogramme/start/

Защо е нужно да защитим защитените територии
В България важните за опазване на природата места са два типа – защитени територии и защитени зони (Натура 2000 зони). Защитените територии (национални и природни паркове, резервати, природни забележителности и защитени местности) са само 5,5 % от територията на страната. Голяма част от тях са застрашени от дейности, които могат да нарушат крехкия баланс и представляват сериозна опасност за десетки видове и местообитания - прекомерни сеч, строителство, лов, нерагламентирано навлизане на моторни превозни средства и др. Защитените територии са оставени „на изчакване“ и нови не се обявяват, уж за сметка на защитените зони, които са висок процент - 33 % от територията на България, но голяма част от тях са само на хартия и все още нямат даже заповеди за обявяване.
Всяка Защитена територия трябва да има План за управление, но много от тях, макар че са вече на десетки години никога не са имали такъв. За зоните – плановете все още са екзотика.

В последните 3 години Дирекциите на парковете и РИОСВ получиха хубав държавен подарък и възможност да изготвят Планове за управление и даже да приложат спешни мерки с проекти по Оперативна програма „Околна среда“. Но дори и след удължаването на проектите им – няма още нито един приет план за управление на защитена територия! Първият сигурно ще е този на НП „Пирин“ - защото защитава неговото унищожаване!

Помогнете ни да представим важността защитените територии да бъдат наистина защитени! Нека за повече хора посланието стане ясно и визуално!

Снимка: Тони Влайкова, публикувано в Блулинк

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2417 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони