Календар

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисия

Проектът 'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на Европейската комисияНа стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000. Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории.

Носителите на наградите в отделните категории са:
• Природозащита - “Демонстриране на успеха при възстановяването на тресавища от партньорството на RSPB и United utilities“ / Великобритания
• Комуникация - Природна концертна зала / Латвия
• Сближаване на интересите - Създаване на зелени коридори за биоразнообразие под жици с високо напрежение / Белгия – Франция
Социално-икономически ползи - За Балкана и хората / България
• Транс-гранично сътрудничество - Най-рядката европейска водолюбива птица печели от екипните усилия в природозащитата / България – Гърция – Финландия – Унгария
• Наградата на публиката отиде в Испания при проекта за опазване на иберийския рис.

Европейското признание „За Балкана и хората“ идва съвсем заслужено, защото проектът е пример за успешни действия в 9 Натура зони в България, който на практика демонстрира как опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това.

Думите на члена на журито Джеръми Уейтс (генерален секретар на Европейското бюро за околна среда) при връчването на наградата точно обобщават ролята и европейското значение на този проект: „Както каза и Комисар Кармену Вела в своето встъпително слово, противопоставянето на икономиката срещу околната среда е вече отживелица и тази категория и награденият проект съвсем точно илюстрират това с фокуса върху екоситемните услуги. Районът на Балкана е с изключително красива природа, но в същото време там има големи икономически предизвикателства и обезлюдяване на селските райони. „За Балкана и хората“ илюстрира как може да се печелят пари и едновременно с това да се опазва природата. Имаше много силна конкуренция в тази категория, но високо оценихме и факта, че се работи за промяна на политиките и се търси възможност за прилагане на модела и в други райони на страната. Поздравления за целия екип.“

Наградата идва заслужено за целия екип на проекта, който включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации и една изпълнителна агенция към МЗХ. Това подчерта и Веселина Кавръкова – програмен ръководител на WWF България при получаването на високото отличие „Беше трудно да започнем проекта, но най-ключовото е работата заедно, работата с местните хора, които използват природните ресурси в тези Натура зони и моделите, които приложихме заедно – плащане за екосистемни услуги, подкрепа за фермери и щадящи биоразнообразието бизнеси, директното опазване на хабитати като пасища и ливади и др. Работата заедно прави нещата възможни, нужно е постоянство и продължителна работа.“

Награда в категорията „Трансгранично сътрудничество“ получи и друг проект с българско участие – „Опазване на местообитанията на най-рядката европейска водолюбива птица - малката белочела гъска“, изпълняван от Гръцкото орнитологическо дружество, Министерствата на околната среда на Гърция и Финландия, Българско дружество за защита на птиците и WWF Финландия.
Още два български проекта участваха в надпреварата за европейските награди и бяха сред 24-те финалисти - проектът на "Зелени Балкани - Стара Загора" за възстановяване на белошипата ветрушка и този за опазване на дунавските есетри в България и Румъния в категория „Комуникации“.

Поздравления за всички български проекти!

Церемонията по награждаването може да видите в сайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I119589

Още информация и новини за Проект „За Балкана и хората“: http://forthenature.org/swissprogramme

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2181 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони