Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


'Малките ВЕЦ - зелена енергия или унищожители на биоразнообразието?' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Малките ВЕЦ - зелена енергия или унищожители на биоразнообразието?' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'От 2002 година насам са построени или в процес на разрешаване над 300 малки ВЕЦ, а 2/3 от тях са в НАТУРА 2000. Веднъж построени те променят хидрологичния режим на реката, фрагментират я и оставят след себе си - всичко друго, но не и жива река.

Прочети пълния текст

1731 посещения

Плащания за екосистемни услуги - колко струва природата?

Плащания за екосистемни услуги - колко струва природата?Още с появата си на тази планета човекът е изтеглил най-тежкия заем – кредит от природата, по който векове наред не си плаща вноските. Нито водата, нито въздухът и горите са ни дадени даром. Имаме избор – или да ги възстановим така, както сме ги заварили, или да плащаме с тежки жертви – наводнения, урагани, глад и смърт.
В комерсиалния свят всичко се измерва в пари. Затова питаме – колко струва природата?

Репортаж на Ники Василковски "Плащания за екосистемни услуги - колко струва природата?", Темата на Нова

https://www.youtube.com/watch?v=b6L7VONal8E&list=UUsoLpyuEH3IJRJYesDJQFkg

Прочети пълния текст

1749 посещения

БФБ ще финансира 7 дипломни работи за защита на биоразнообразието

БФБ ще финансира 7 дипломни работи за защита на биоразнообразиетоПриключи конкурсът за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015, който Българска Фондация Биоразнообразие организира за поредна година, за да подпомогне усилията на студентите, ангажирани с опазване на биоразнообразието. Бяха поканени да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса (опазване и управление на консервационно значими видове, управление на защитени територии, разработване на механизми за устойчиво ползване на природни ресурси, развитие на екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм, устойчиво лесовъдство и ползване на недървесни горски ресурси, биологично земеделие и животновъдство, развитие на природозащитното образование и обучение, проучване на местни традиционни занаяти, ритуали и ползвания на природни ресурси и използването им като ресурс за генериране на ползи за общността и др.)

Прочети пълния текст

2090 посещения

FSC - Горската сертификация и възможностите, които дава за да опазим горите и да защитим интереса на гражданите - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

FSC - Горската сертификация и възможностите, които дава за да опазим горите и да защитим интереса на гражданите - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'Знаете ли какво означава абревиатурата "FSC" върху опаковките на част от продуктите, които си купувате в магазина? Какво представлява горската сертификация? Какви са основните принципи на отговорно стопанисване на горите и как се прилага в България? Как да извлечем максимална полза от това? Може ли активното участие да допринесе за подобряване качеството на горската сертификация и какво да предприемем в случай на съмнения за нередности в сертифицирани гори? На тези и още въпроси ще ни отговори Нели Дончева от WWF. На 18. 02 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, е Биологическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Прочети пълния текст

1631 посещения

'2015 – година на лагуната Атанасовско езеро' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

'2015 – година на лагуната Атанасовско езеро' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'Атанасовско езеро – лагуната на безбройните ята, на ослепителната сол, на горещите лета и свирепия зимен вятър. Лагуната на Бригадата, на Точката и Кочинката, от които тръгват пътищата на мнозина и които дават посока, за да не се загубиш. Лагуната на солничарите, пазители на тайните на вековни традиции за солта.

Прочети пълния текст

1620 посещения

Предстои обучение на тема „Биологично производство – растениевъдство, животновъдство, преработка и търговия с био продукти”

Предстои обучение на тема „Биологично производство – растениевъдство, животновъдство, преработка и търговия с био продукти”Обучението се организира от Фондация за биологично земеделие „БИОСЕЛЕНА” и е тридневно - на 18, 19 и 20 февруари 2015 г. и е отворено за регистрация на земеделски стопани. Ще се състои в Институт по планинско животновъдство и земеделие /ИПЖЗ/ гр. Троян. Участниците в обучението ще получат най-актуалната информация за следните теми:
- Законови изисквания за биологично растениевъдство
- Законови изисквания за биологично животновъдство и пчеларство
- Контрол и сертификация – процедури, изисквания, цени, права
- Преработка, опаковане, етикетиране, пускане на пазара на краен продукт
- Подпомагане за био производителите по новата ПРСР 2014-2020 – нови нива на
плащане, ново – подпомагане на био животни.

Прочети пълния текст

2386 посещения

Устойчиво управление на риска от наводнения – или как да се предпазим от водната стихия без да увреждаме речните екосистеми

Устойчиво управление на риска от наводнения – или как да се предпазим от водната стихия без да увреждаме речните екосистемиС Венцислав Василев - Директор национален офис в Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, ще засегнем темата за наводненията. Ще ви запознаем с техните причини, ще анализираме примери за наводнения в България от последните години. Ще погледнем какво е въздействието върху екосистемите от традиционните защитни мерки и има ли алтернативи? Ще си поговорим и за концепцията за устойчиво управление на риска, какви са съвременните подходи и практики за превенция. Ще разгледаме опитът в Европа и предстоящото в България.
На 21. 01 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „ Св. Климент Охридски“.
Темата: „Устойчиво управление на риска от наводнения – или как да се предпазим от водната стихия без да увреждаме речните екосистеми.“

Прочети пълния текст

1665 посещения

„За Балкана и хората“: как изглежда новият модел за бизнес в НАТУРА 2000 зоните

„За Балкана и хората“: как изглежда новият модел за бизнес в НАТУРА 2000 зонитеБългаро-швейцарският проект "За Балкана и хората" само за две години показва какъв е успешният модел за бизнес в зоните от НАТУРА 2000 в България: създаването на условия за икономическо развитие чрез опазването на природата. Това е най-големият проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество в рамките на Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. По него до 2016 г. съвместно работят шест български и четири швейцарски партньори, чийто усилия са концентрирани в седем общини в Западна и Централна Стара планина и три парка: "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан".

Прочети пълния текст

1151 посещения

“Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

“Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'Както знаете, всяка година хиляди видове изчезват от лицето на земята, ареалите им се стесняват и популациите намаляват. Човешката дейност, промяната на хабитатите, климатичните промени, всичко това намалява биоразнообразието с огромни темпове. Но какво е нужно, за да обърнем тази тенденция?

Прочети пълния текст

1658 посещения

Приключи първият етап на кампанията „Кулинарните тайни на природата“, която опазва високопланинските пасища

Приключи първият етап на кампанията „Кулинарните тайни на природата“, която опазва високопланинските пасища Приключи първият етап на кампанията „Кулинарните тайни на природата“, организирана през ноември 2014 г. от WWF и веригата заведения К-express. Кампанията се проведе в 14-те обекта на К-express в София, Пловдив, Варна и Бургас, където за един месец бяха продадени повече от 3700 порции ястия, сготвени по специални рецепти от Природен парк „Българка“. С 10% от набраните средства ще бъдат закупени агнета от средностаропланинската порода овце, които ще бъдат дадени за отглеждане на фермери в района на ПП „Българка“. Чрез размножаване на породата се постига опазване на високопланинските пасища.

Прочети пълния текст

2185 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!