Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


'Открийте старите гори!' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Открийте старите гори!' - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'В защитени зони, труднодостъпни места, далеч от големите градове се таят последните басейни от някога доминиращите в България величествени вековни гори. WWF пуска онлайн платформа, която обединява и онагледява научните данни за тези острови на дива природа, чист въздух, вода и неповторима красота.

Прочети пълния текст

2843 посещения

Обявен е конкурс за финансиране на студентски дипломни работи

Обявен е конкурс за финансиране на студентски дипломни работиБългарска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управлението на защитените територии и зони. Основно условие е дипломната работа да е свързана или да е на територията на Централна и Западна Стара планина или в района на Атанасовско езеро.

Прочети пълния текст

2650 посещения

Виж повече ЗА прилепите - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'

Виж повече ЗА прилепите - част от курс 'Опазване на биоразнообразието'Знаете ли какво е общото между прилепите и едно гумено мече?
А между прилепите и делфините?

Прочети пълния текст

3327 посещения

„Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България”

„Методи за изследване и актуално състояние на земноводните и влечугите в България”Ако искате да разберете всички актуални данни за състоянието на земноводните и влечугите в България, ретроспекция на методите за изследване и всичко ново свързано с тези групи, заповядайте на 11 декември (Сряда), от 18:30ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”

Прочети пълния текст

2488 посещения

Проект „За Балкана и хората“ вече демонстрира връзката между устойчивото развитие и запазената природа в района на Централен и Западен Балкан

Проект „За Балкана и хората“ вече демонстрира връзката  между устойчивото развитие и запазената природа  в района на Централен и Западен БалканЕдна година след началото на международния проект "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони", който се изпълнява от 6 български и 4 швейцарски партньора са налице вече първите успехи. Проектът носи краткото име „За Балкана и хората“ и работи в 9 зони от мрежата Натура 2000 като създава условия за икономическо развитие чрез опазване на природата. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Прочети пълния текст

3761 посещения

Журналистически семинар: 'Оценка и картиране на екосистемни услуги'

Журналистически семинар: 'Оценка и картиране на екосистемни услуги'На 3 декември от 11 ч. в Национален пресклуб БТА (бул. "Цариградско шосе" 49, София) WWF Световен фонд за дивата природа организира семинар, предназначен за журналисти, работещи в сферите на икономиката и на опазването на околната среда, на тема "Оценка и картиране на екосистемни услуги".

Природните екосистеми предоставят огромно разнообразие от „услуги”. Така например, влажните зони играят важна роля за пречистването на водите и намаляват риска от наводнения, като по този начин изпълняват вид екосистемна услуга. Опазването и устойчивото управление на тези "услуги" изисква познание за тяхното състояние, факторите, които предизвикват тяхната загуба или акумулиране, както и за икономическата им стойност.

Прочети пълния текст

4902 посещения 1 коментара

Какво представляват теренните проучвания?

Какво представляват теренните проучвания?Важна част от дейностите на учените - биолози и еколози са полевите проучвания: по всяко време на денонощието, при динамични метеорологични условия и на най-разнообразен терен, често трудно достъпен. Но всъщност дали са достатъчни само здрави дух и тяло за тази работа? Каква подготовка е нужна на един учен за може да извърши тази дейност по най-добрия начин? Какви са методиките, по които се работи и какво да НЕ правим на терен?
За това ще си говорим тази седмица: 27 ноември (сряда) от 18:30ч., зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”.

Прочети пълния текст

2480 посещения

Сънят при животните: знаем ли достатъчно?

Сънят при животните: знаем ли достатъчно?Знаете ли какво точно представлява сънят и защо е необходим? Кои животни спят, какви са последиците от безсънието и защо е важно учените да си блъскат главите с тези въпроси? Ако искате да разберете отговорите на тези въпроси, заповядайте на 20 ноември (сряда) от 18:30ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, където Антония Хубанчева ще ни разкаже за съня, прилепите, осите, джунглите и най-вече за Науката.

Прочети пълния текст

2521 посещения

Дивата котка - непознатият съсед, курс 'Опазване на биоразнообразието'

Дивата котка - непознатият съсед, курс 'Опазване на биоразнообразието'Тази седмица, 13 ноември ( сряда) от 18:30ч. зала 163, в Биологически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски” ще ги говорим за един интересен и не толкова познат вид - Дивата котка.

Прочети пълния текст

3691 посещения

Презентация за юридическата защита на природата

Презентация за юридическата защита на природата Как се обжалват Оценки за въздействие на околната среда (ОВОС) и Екологични оценки (ЕО), кои са стъпките за проследяване на закононарушение в защитена природна територия и как ние гражданите можем да помогнем за юридическата защита на природата ще ви разкажат адвокат Свилен Овчаров от групата на "Зелените адвокати" и Петя Шереметова от Българска Фондация Биоразнообразие.
06.11 ( Сряда) от 18:30ч. в зала 163 в Биoлогически факултет на Софийски университет „св. Климент Охридски”

Прочети пълния текст

2776 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!