Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони



„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


Започва процедура за подбор на ферми по проект „ Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”

Започва процедура за подбор на ферми по проект „ Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”От 30 март е отворена процедурата за набиране на фермери – кандидати за участие в проекта. Минимум 30 ферми от целевия район ще бъдат подпомогнати да започнат да преработват и продават директно качествени храни и суровини като им се предостави експертна и финансова подкрепа.

Всички животновъдни ферми и пчелари, регистрирани в една от седемте целеви общини на проекта (Карлово, Троян, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Своге и Годеч), които отговарят на условията за допустимост и имат сериозни намерения да започнат преработка във фермата и директни доставки могат да заявят намерението си за участие в проекта.

Срок за подаване на заявления за участие: 10 май. Заявленията се подават на контактите по-долу.

Прочети пълния текст

1266 посещения

Информационни събития за общата селскостопанска политика и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.

Информационни събития за общата селскостопанска политика и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.Планирани са серия от събития в страната в периода март- май 2013 г.

Информационни семинари:
• 28 Март 2013 г. – Панагюрище
• 02 Април 2013 г. – Казанлък
• 03 Април 2013 г. – Тетевен
• 04 Април 2013 г. – Априлци
• 05 Април 2013 г. – Габрово

Прочети пълния текст

1461 посещения

Семинар за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и мястото на агроекологията в нея. Как България да се възползва максимално от новата по-зелена ОСП?

Семинар за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и мястото на агроекологията в нея. Как България да се възползва максимално от новата по-зелена ОСП?Дата: 12 април 2013 г. /петък/
Място на провеждане: „Venus Center”, София, бул. "Дондуков" № 9
Модератор: д-р Стоилко Апостолов

Основни акценти

• Последни данни за състоянието на производството и продажбите на био продукти в България
• Какво подпомагане да очакваме през следващия седемгодишен програмен период на ОСП – предложенията на Европейската Комисия и напредъка на България в подготовката на новата ПРСР
• Подпомагането на био земеделието през следващите седем години – предложения от браншовите и екологични НПО

Прочети пълния текст

1206 посещения

Био Форум – празник на биологичното земеделие

Био Форум – празник на биологичното земеделиеФорумът ще се състои в София на 12 и 13 Април 2013 г. в градинката пред Народен театър „Иван Вазов”

Прочети пълния текст

1742 посещения

Изпратете своето послание до Брюксел сега!

Изпратете своето послание до Брюксел сега!Природата и селското стопанство са в опасност! Чрез включване в
международна петиция можем да кажем на лидерите на политически групи и ключовите експерти, взимащи решения в Брюксел, да гласуват за промяна. Остават само 3 дни до гласуването на промените в Общата селскостопанска политика в Европейския парламент.

Селскостопанската политика на Европа се нуждае спешно от реформиране. За последните 50 години опасните земеделски практики, които замърсяват нашата почва, вода и въздух са субсидирани и стимулирани от ЕС, докато добрите практики в земеделието се пренебрегваха. Това са вашите пропилени пари.

Прочети пълния текст

1953 посещения 23 коментара

Приключи конкурса за кратко име на проект “Да свържем опазването на природата и развитието на селските райони”

Приключи конкурса за кратко име на проект “Да свържем опазването на природата и развитието на селските райони”В началото на годината Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обяви конкурс по интернет за кратко име на българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”, който се изпълнява в района на Западна и Централна Стара планина. В конкурса се включиха 35 човека с общо 76 предложения.

Прочети пълния текст

1889 посещения

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Прочети пълния текст

Конкурс за идея: предложете кратко име!

Конкурс за идея: предложете кратко име!Българска фондация Биоразнообразие е една от единадесетте организации, които участват в изпълнението на новия българо-швейцарски проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”. Целта на проекта е да докаже, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони на България.

Прочети пълния текст

Българо-швейцарски проект представя връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони

Българо-швейцарски проект представя връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони Изграждането на успешен модел, който да покаже, че връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша - за местните хора, за бизнеса и за околната среда е главната цел на новия българо-швейцарски проект, който беше официално представен на 6 декември 2012 г. в Министерство на земеделието и храните в присъствието на посланика на Конфедерация Швейцария Н.пр. Регина Ешер и заместник-министъра на земеделието и храните – г-жа Светлана Боянова.

Прочети пълния текст

2549 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Всички змии се размножават чрез яйца. При някои, обаче, яйцата се излюпват преди снасянето – още в корема на майката (наричат се живородни). Такива от българските змии са медянката и усойницата.
           Планина, обичам те