Календар

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони„Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” е проект, изпълняван в партньорство от шест български, четири швейцарски организации и Министерството на земеделието и храните в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина. Проектът ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Четири от шестте български организации, ангажирани с изпълнението на проекта, са активни членове на Коалицията „За да остане природа“ – БФБ, БДЗП, АПБ и WWF. Актуална информация за проекта: http://forthenature.org/documents/1394


Информация за биологичното земеделие в България (репортаж и материали)

Информация за биологичното земеделие в България (репортаж и материали)В петък, 13 април се проведе семинар на тема: „Новата Обща селскостопанска политика и мястото на агроекологията в нея. Как България да се възползва максимално от новата по-зелена ОСП?”. На семинара е отчетено, че био производители са с 90% повече, а земеделски био площи са с 60% повече през 2012 г. спрямо 2011 г. Така сертифицираните площи за биологично производство в България през 2012 година вече са 403 780 декара, а броя на сертифицираните оператори (производители, преработватели, търговци) са вече 2016! Ако към тази цифра се добавят и подизпълнителите, които подлежат на същия контрол, то общият брой на сертифицираните оператори в България е 2883. Тези факти показват, че към биологичното производство са се присъединили основно малки стопанства (със среден размер приблизително 100 дка).

Прочети пълния текст

3202 посещения

Започва процедура за подбор на ферми по проект „ Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”

Започва процедура за подбор на ферми по проект „ Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”От 30 март е отворена процедурата за набиране на фермери – кандидати за участие в проекта. Минимум 30 ферми от целевия район ще бъдат подпомогнати да започнат да преработват и продават директно качествени храни и суровини като им се предостави експертна и финансова подкрепа.

Всички животновъдни ферми и пчелари, регистрирани в една от седемте целеви общини на проекта (Карлово, Троян, Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Своге и Годеч), които отговарят на условията за допустимост и имат сериозни намерения да започнат преработка във фермата и директни доставки могат да заявят намерението си за участие в проекта.

Срок за подаване на заявления за участие: 10 май. Заявленията се подават на контактите по-долу.

Прочети пълния текст

1895 посещения

Информационни събития за общата селскостопанска политика и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.

Информационни събития за общата селскостопанска политика и мерките за подпомагане на агроекологията по ос 2 от ПРСР 2007-2013 г.Планирани са серия от събития в страната в периода март- май 2013 г.

Информационни семинари:
• 28 Март 2013 г. – Панагюрище
• 02 Април 2013 г. – Казанлък
• 03 Април 2013 г. – Тетевен
• 04 Април 2013 г. – Априлци
• 05 Април 2013 г. – Габрово

Прочети пълния текст

2289 посещения

Семинар за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и мястото на агроекологията в нея. Как България да се възползва максимално от новата по-зелена ОСП?

Семинар за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) и мястото на агроекологията в нея. Как България да се възползва максимално от новата по-зелена ОСП?Дата: 12 април 2013 г. /петък/
Място на провеждане: „Venus Center”, София, бул. "Дондуков" № 9
Модератор: д-р Стоилко Апостолов

Основни акценти

• Последни данни за състоянието на производството и продажбите на био продукти в България
• Какво подпомагане да очакваме през следващия седемгодишен програмен период на ОСП – предложенията на Европейската Комисия и напредъка на България в подготовката на новата ПРСР
• Подпомагането на био земеделието през следващите седем години – предложения от браншовите и екологични НПО

Прочети пълния текст

1816 посещения

Био Форум – празник на биологичното земеделие

Био Форум – празник на биологичното земеделиеФорумът ще се състои в София на 12 и 13 Април 2013 г. в градинката пред Народен театър „Иван Вазов”

Прочети пълния текст

2435 посещения

Изпратете своето послание до Брюксел сега!

Изпратете своето послание до Брюксел сега!Природата и селското стопанство са в опасност! Чрез включване в
международна петиция можем да кажем на лидерите на политически групи и ключовите експерти, взимащи решения в Брюксел, да гласуват за промяна. Остават само 3 дни до гласуването на промените в Общата селскостопанска политика в Европейския парламент.

Селскостопанската политика на Европа се нуждае спешно от реформиране. За последните 50 години опасните земеделски практики, които замърсяват нашата почва, вода и въздух са субсидирани и стимулирани от ЕС, докато добрите практики в земеделието се пренебрегваха. Това са вашите пропилени пари.

Прочети пълния текст

2634 посещения 23 коментара

Приключи конкурса за кратко име на проект “Да свържем опазването на природата и развитието на селските райони”

Приключи конкурса за кратко име на проект “Да свържем опазването на природата и развитието на селските райони”В началото на годината Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обяви конкурс по интернет за кратко име на българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”, който се изпълнява в района на Западна и Централна Стара планина. В конкурса се включиха 35 човека с общо 76 предложения.

Прочети пълния текст

2962 посещения

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“Едно от основните предимства на проекта е, че ще работи пряко със земеделските стопани и малки предприятия, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси.
Партньорите по проекта са си поставили за цел да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони и особено в Северозападна България, която остава един от най-бедните райони в Европа.

Прочети пълния текст

Конкурс за идея: предложете кратко име!

Конкурс за идея: предложете кратко име!Българска фондация Биоразнообразие е една от единадесетте организации, които участват в изпълнението на новия българо-швейцарски проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони”. Целта на проекта е да докаже, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в селските райони на България.

Прочети пълния текст

Българо-швейцарски проект представя връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони

Българо-швейцарски проект представя връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони Изграждането на успешен модел, който да покаже, че връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша - за местните хора, за бизнеса и за околната среда е главната цел на новия българо-швейцарски проект, който беше официално представен на 6 декември 2012 г. в Министерство на земеделието и храните в присъствието на посланика на Конфедерация Швейцария Н.пр. Регина Ешер и заместник-министъра на земеделието и храните – г-жа Светлана Боянова.

Прочети пълния текст

5098 посещения

Проектът има 3 основни цели:

* Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
* Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
* Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Представянето на проекта на специална секция на страницата на Коалиция „За да остане природа“ цели да вдъхне вяра на всички хора, активно ангажирани в кампаниите за защита на природата през последните години, че опазването на природата може да носи икономически ползи и да представи на практика една от алтернативите за развитие на местните общности, която не е за сметка на природата, а благодарение на запазената природа. Коалицията е определена като полезен и важен партньор при изграждането на политики, свързани с намиране на пресечната точка между опазването на биоразбообразието и развитието на селските райони. Подкрепата и обратната връзка от всички доброролци и съмишленици на Коалицията ще бъде добре дошла и активно търсена от партньорите по проекта.

Техническа помощ, съвети и трансфер на добри практики ще осигуряват четири швейцарски организации - Фондация SAVE, Про Натура/Приятели на Земята, REDD - Мрежа за обмен и устойчиво развитие и Швейцарска лига за защита на птиците/BirdLife Switzerland.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Продължителността му е 4 години.

За повече информация за проекта:
Радостина Ценова,
Българска фондация Биоразнообрзие
ПР на проекта
Тел. 0896798908; ел. поща: radostina.tzenova@biodiversity.bg

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  В България има пещери в които живеят ендемитни (от ледниковата епоха) видове.
           Планина, обичам те