Календар

Община Самоков отказа референдум за сметището

Община Самоков отказа референдум за сметищетоИнициативният комитет срещу изграждане на регионално депо за отпадъци в Самоков събра 4 111 подписа за провеждане на референдум в общината. 3122 са признати като коректни, което е повече от изискуемата една десета от гражданите с избирателни права. Въпреки това, кметът на общината и общинските съветници, отхвърлиха предложението за провеждане на референдум за мястото на новото сметище.

Референдумът трябваше да отговори на следния въпрос – „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за изграждане на регионално депо за отпадъци на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман“. Възраженията на самоковци срещу избрания терен са, че мястото е в непосредствена близост до град Самоков и село Драгушиново, на 800-900 метра от река Искър и във водосбора на язовир Искър, като това изобщо не е оценено в доклада по екологична оценка. Сметището застрашава чистотата на въздуха в Самоков и района и представлява сериозна заплаха за здравето на хората и за развитието на туризма. Друг проблем е, че инвестиционното предложение се реализира при много съмнителни обстоятелства, свързани със смяна на първоначално определения терен до с. Пчелин, общ. Костенец с терен в местността “Рашидбегов чифлик” в непосредствена близост до гр. Самоков, с. Драгушиново и р. Искър. За целта е направена замяна на част от земите, върху които се предвижда да бъде изградено депото със земи в градската регулация на Самоков.

Мотивите на властимащите да отхвърлят референдума са, че въпросът е незаконосъобразен, защото решението не било от компетенциите на Общинския съвет. Странна логика, като се има предвид, че изборът на площадка е гласуван с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на Общината. Обосновката на председателя на Обшински съвет Силвия Стойчева за решението на съветниците пък се позовава на чл. 26 (2) от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, съгласно който чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет и относно размера на местните данъци и такси. Чл. 27. (2) от същия закон обаче е категоричен – Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство, и не противоречи на ограничението по чл. 26, ал. 2.
Кметът на Самоков г-н Владимир Георгиев също се обяви срещу референдума с аргумента, че тази инициатива на гражданите е закъсняла, тъй като депото вече е построено и единствено местните избори са причина то да не бъде официално открито. Въпреки това Инициативният комитет е подал жалба в съда срещу решението на община Самоков и се надява да спре проекта.

Инициативен комитет срещу „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 м2 в землището на град Самоков” е създадено още през 2010 г. Тогава организира гражданска подписка, в която за три месеца се над 5000 граждани на Община Самоков се подписват срещу инвестиционното намерение; организират се няколко граждански протестни митинга в Самоков и в София, в които участват над 500 души; информирани са медиите; внесени са питания в Народното събрание и с оглед фрапиращите неточности на основния документ, гарантиращ спазването на екологичните стандарти на територията на Република България и в частност на Община Самоков – Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда – започва процедура по неговото обжалване пред различни съдебни инстанции на Република България. След изчерпване на всички стъпки, предприети през предходните години, Инициативният комитет внесе в общината предложение за провеждане на местен референдум в община Самоков за промяна на местонахождението на площадката на депото.

ИК беше един от фаворитите в конкурса за гражданска активност „Участие за природа“ и с получената награда трябваше да организира информационна кампания след назначаване на референдум. Сега групата явно ще трябва да помисли за други стъпки за гражданско участие и да сподели опита си с иницииране на рефендум, за да може да бъде използван от други. Стискаме палци съдебно решение все пак да доведе до успешно обществено допитване в Самоков.

Повече информация: в. Сега - http://www.segabg.com/article.php?id=767236

Видео интервю с Аглика Крушовенска, ИК Самоков - https://www.youtube.com/watch?v=Tc3tFsrsggQ&feature=youtu.beFacebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1505 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата