Календар

Пресконференция на тема: „Как могат да бъдат наистина спасени Корал, Кара дере и Иракли чрез промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие?“

Пресконференция на тема: „Как могат  да бъдат наистина спасени Корал, Кара дере и Иракли чрез промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие?“На 31 март (четвъртък) от 12 часа в Пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Как могат да бъдат наистина спасени Корал, Кара дере и Иракли чрез промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие?“

Участници: Орлин Конов, „Да спасим Иракли”; Люба Батембергска, „Да спасим Карадере“; Петко Петков, „Да запазим Корал”

На пресконференцията ще бъде обявена обща инициатива на гражданските групи „Да спасим Иракли“, „Да спасим Карадере“ и „Да запазим Корал“ за промени в Закона за устройство на Черноморското Крайбрежие, свързани с трайно решение за запазване на трите местности.

Въпреки, че депутатите декларираха многократно желанието си да „съхранят останалите няколко „уникални кътчета природа за идните поколения“ и да „запазят биоразнообразието в тези райони“, трите местности все още могат да последват примера на Слънчев бряг.

Затова гражданите ще предложат свои предложения, които ще защитят реално Корал, Кара дере и Иракли като ще търсят подкрепа за тях и ще очакват депутатите да ги вземат предвид на заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, което ще се проведе в четвъртък от 15,30 ч. и ще обсъжда проектозакона за Черноморието и отпадане на забраната за къмпингуване.

Пресконференцията се финансира по проект „Участие за природа“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели да подпомогне участието на НПО и неформални групи и инициаивни комитети във формирането на политики на местно, регионално и национално ниво.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1501 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата