Календар

Иракли, Карадере и Корал без бетон

Иракли, Карадере и Корал без бетон Гражданските групи Иракли, Карадере и Корал предлагат, за да се запазят местностите, да се забрани строителството в тях

Защита не само на плажовете на Иракли, Карадере и Корал, но и на част от териториите зад тях чрез забрана на строителството поискаха граждани от „Да спасим Иракли“, „Да спасим Карадере“ и „Да запазим Корал“ на обща пресконференция на 31 март в Пресклуб на БТА.

На 01.03.2016 г. народните представители гласуваха в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) плажовете на трите местности да бъдат обявени за „природосъобразни”, а на тях да се забранят концесиите и търговските дейности. Защитата обаче обхваща само плажните ивици, не и местности зад тях, не забранява и строителството. В момента за Иракли са предложени 3 нови инвестиционни проекта, включително за винарна с 80 постройки и 250 легла. Така зад природосъобразните плажове на практика може да се издигне нов Слънчев бряг, което напълно ще обезсмисли първоначалната идея.

В момента отново се дискутира Законът за черноморското крайбрежие по повод забраната за къмпиране, която предизвика масови протести. Гражданските групи са се обединили в обща инициатива и предложиха нови промени в ЗУЧК, за които ще търсят подкрепа от депутатите. Те предлагат въвеждането в закона на нова зона ‘В’ със „специфичен режим на превантивна устройствена защита“. Зона ‘В’ ще обхваща териториите, попадащи в ивицата с ширина 1 км. от границите на трите морски плажа за природосъобразен туризъм. Гражданските групи предлагат в местностите зад плажовете да бъдат забранени „дейности, водещи до трайна намеса в територията, в т.ч. строителство, временни постройки, плътни настилки, огради, бариери или други елементи, ограничаващи достъпа до плажа, или фрагментиращи територията, с изключение на изграждането на техническа, пешеходна и транспортна инфраструктура за обслужване на територията, както и за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната.“ – се казва в законодателните предложения. В новата зона ‘В’ могат да се разполагат съдове за събиране на отпадъци, информационни елементи, обособени места за паркиране на не по-малко от 100 м. от плажната ивица, без полагане на трайна настилка и огради.

Българската туристическа камара подкрепи официално предложението за въвеждане на нова зона ‘В’ с превантивна териториално-устройствена защита зад плажовете за природосъобразен туризъм и за забрана на строителството в трите местности.
„ Приемете нашата широка обществена подкрепа, относно предложенията ви за изменения на Закона за устройство на черноморското крайбрежие за въвеждането на превантивно-устройствена защита и за трайно запазване на част от последните незастроени местности по Черноморието. Българската туристическа камара твърдо ще отстоява своите приоритети за устойчиво развитие на морския туризъм и всячески ще подпомага туристическата индустрия за увеличаване на качеството на предлаганите услуги. В тази връзка туризмът се нуждае от нова законова уредба и съвременна туристическа инфраструктура, стабилни туристически пазари .... и най-малко от увеличаване на туристическата база в нови туристически зони по Българското Черноморско Крайбрежие”, се казва в позицията на Българската туристическа камара.

От групите за защита на Черноморието обясниха искането си с мотива, че на база техния немалък опит от последните години това е единственият начин, по който реално може да се изпълни декларираната воля на депутатите да превърнат Иракли, Карадере и Корал в плажове за „природосъобразен туризъм“ и да „съхранят останалите няколко „уникални кътчета природа за идните поколения“.

„Ако въпреки забраната за търговска дейност на плажовете, бъдат застроени териториите зад тях, тези плажове няма как да останат „плажове за природосъобразен туризъм“ и на практика пак ще бъдат ‘погълнати’ от бетона. След като народните представители направиха първата стъпка към запазването на местностите, логично е да направят и втората като приемат нашите промени“, заявиха те на пресконференцията. Противното би означавало, че техните изначално заявени намерения не са били съвсем искрени.

Активистите очакват техните предложения да бъдат приети, за да се постигне трайно решение на проблема и окончателното спасяване на Иракли, Карадере и Корал от застрояване, за което те и хиляди хора се борят от години с протести, съдебни дела, подписки и др. акции.

Он-лайн петиция на адрес: http://www.peticiq.com/142004 „Иракли, Карадере и Корал без бетон” за набиране на максимално широка подкрепа стартират трите групи. Защитниците на Иракли, Карадере и Корал заявиха, че ще търсят всякаква подкрепа за своите искания, включително и от онези 65 % от българските граждани, които според социологическо проучване на Алфа Рисърч биха одобрили забрана на строителството, за да бъдат запазени защитените територии на България. Промените в Закона за устройство на Черноморието предстоят да бъдат представени на депутатите на заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, което ще се проведе днес от 15,30 ч и ще обсъжда проектозакона за Черноморието и отпадане на забраната за къмпингуване.

Пресконференцията беше подкрепена от „Българска фондация Биоразнообразие”, Фондация „БлуЛинк” и „За Земята” и финансирана по проект „Участие за природа“ в рамките на Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2366 посещения

OFF

Последно качено » Участие за природата