АКЦИЯ ЗА РЕКА ВЕЛЕКА

АКЦИЯ ЗА РЕКА ВЕЛЕКА
БФБ ще осигури обяд за участниците.

Акцията се организира в рамките на проект "Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа", финансиран от ФМ на ЕИП.

За подробности: Петко Цветков, БФБ - 0896798905