Залесяване на защитена зона 'Драгоман'

Залесяване на защитена зона 'Драгоман'
Миналата есен събрахме жълъди с местен произход от района на Драгоман и Беледие хан. Със съдействието на Горска семеконтролна станция, ДГС – София и Сдружение ”Инициативна група “Витоша” от тях бяха отгледани фиданки, които през пролетта с ваша помощ залесихме на подходящи места с цел възстановяване на горите от космат дъб. Поради сухото лято процентът на прихващане на засадените фиданки е едва 35 %, което налага попълване или подмяна на изсъхналите дръвчета с нови тази есен. Работата ще включва засаждане на фиданки фиданки на дъб и други местни видове в оформените вече площадки.