28.01.: Национален протест за Странджа

24 Яну. 2014
102
28.01.: Национален протест за Странджа
Искания:
- парламента да направи спешни законодателни промени в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие:
1. Общите устройствени планове, одобрени без екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, да бъдат обявени за нищожни.
2. Заинтересованата общественост да получи право да търси съдебна защита срещу актове по Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които нарушават екологичното законодателство.
- министър председателя да извърши персонални промени в Министерство на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие, с които да бъдат освободени личностите, довели до действията на двете министерства, поставящи под риск Европейската комисия да спре цялото финансиране по структурните и кохезионни фондове. Тези служители явно не зачитат националното и европейско право и са допуснали да се приемат общи устройствени планове в цялата страна без задължителните съгласуване и процедури, свързани с опазване на околната среда, здравето на хората и културното наследство.

А защо строителството в Странджа засяга всички ни е обяснено тук:
Това ще доведе и до възобновяване на наказателната процедура и финансови санкции от страна на Европейската комисия поради грубо нарушение на европейското екологично законодателство.
„Финансовите санкции“ са пари, които се плащат от данъците ни (а не, както би било логично, от джоба на нарушителите).

Освен това всички ние искаме запазена природа и подпомагане на местната общност да развива природосъобразен бизнес, а не удовлетворяване на частни олигархични планове за масово строителство!