Акция на Прозрачни планини по случай Световния ден на влажните зони

02 Фев. 2015
64
Акция на Прозрачни планини по случай Световния ден на влажните зони
На срещата ще ви покажем аквариум запълнен на 10% с вода и опитваща се да плува в него риба-играчка, за да се илюстрират пред гражданите на България нагледно проблемите, които причиняват на речните екосистеми фунционирането на мВЕЦ. Изискването в Екологичните оценки на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в България беше до 2014 година да се осигури 75% екологичен минимум в зоните от НАТУРА 2000, което означава, че един мВЕЦ има право да хваща до 25% от количестовото вода в реката на годишна база. Допълнително изискване беше този минимум да се контролира от автоматични устройства за измерване и данните да са публични и водата за екологичния минимум да минава през специални съоръжения осигуряващи свободната миграция на животните по реката – риби, раци и др. Вече сме 2015 година и в Деня на влажните зони констатираме, че тези изисквания не са изпълнени и живота в реките не се е върнал – символично казано аквариумът е пълен само на 10%.

„Прозрачни планини” напомнят, че през 2010 г. в Екологичните оценки на ПУРБ са заложени адекватни мерки, които да намалят негативния ефект от мВЕЦ върху реките. В следвашите няколко години обаче, самите планове и техните мерки не са добре координирани и това, както и липсата на опит е попречило на ефективното им прилагане. Тъй като през 2015 г. предстои актуализация на ПУРБ, тези проблеми могат да бъдат решени, така че в България да останат живи реки.
Екипът на проекта се надява на успешно сътрудничество с МОСВ и отделните Басейнови дирекции и в тази връзка предлага своите идеи за решение на сегашните проблеми с мВЕЦ-овете на електронната платформа за обсъждане на ПУРБ - http://www.prozrachniplanini.org/. Като допълнение на 12 и 13 февруари 2015 г. „Прозрачни планини” в партньорство с Световния фонд за дивата природа (WWF) организират представяне на плавете на всяка Басейнова дирекция в България както и отворено обсъждане на проблемите с ПУРБ.

Световният ден на влажните зони отбелязва подписването на първото глобално природозащитно споразумение - Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони (www.ramsar.org) през 1971 г. Всяка година хиляди хора в 168 страни в цял свят отбелязват 2-ри февруари като празник на водата и влажните зони. На този ден си припомняме, необходимостта да сме отговорни към водата, към себе си и към крехкия екологичен баланс на цялата планета.
По официални данни на Рамсарската Конвенция, за последните 100 години човечеството е унищожило 64% от влажните зони на планетата(реки, езера, блата, крайбрежни заливни територии), а това на свой ред е довело до огромни екологични, климатични и икономически проблеми. Добрата новина е, че днес все повече хора имат смелостта да погледнат проблемите в очите и да предприемат крачки към промяна.